Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Pielęgnowanie skóry u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych

Pielęgnowanie skóry u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych
Słowa kluczowe: allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych, choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi, pielęgnowanie skóry, immunosupresja, świąd
Stale rosnąca populacja osób po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych oraz wydłużenie się czasu ich przeżycia sprawiają, że problemy dermatologiczne i estetyczne stają się istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia pacjentów. Wiedza na temat pielęgnacji skóry w tej szczególnej grupie może być cenna dla lekarzy różnych specjalności. Do problemów, z którymi mogą spotkać się chorzy, należą: infekcje, suchość i świąd skóry, przebarwienia, upośledzenie procesów regeneracji naskórka i gojenia ran, przyspieszone starzenie się skóry, wtórne nowotwory skóry, skórne reakcje polekowe, głównie zaś choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi.
W artykule przedstawiono problemy dermatologiczne u osób po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych i praktyczne zalecenia dotyczące pielęgnacji skóry u tych pacjentów.

Skin care in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Key words: allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, graft-versus host disease, skin care, immunosuppression, pruritus
Due to constantly growing population of people after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and their extended survival time dermatological and aesthetic issues can be an important factor affecting patients’ quality of life. Knowledge about skin care in this unique group of patients can be valuable for various medical specialists. Problems that patients may encounter include infections, dryness and itching of the skin, hyperpigmentation, impaired skin regeneration and wound healing, accelerated skin aging, secondary skin cancer, skin-related drug reactions, and most of all, graft -versus-host disease.
The article discusses dermatological problems affecting people after hematopoietic stem cells transplantation and presents practical recommendations for skin care in these patients.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku