Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany kostno-stawowe jako przyczyna problemów dermatologicznych w obrębie stopy

Zmiany kostno-stawowe jako przyczyna problemów dermatologicznych w obrębie stopy
Słowa kluczowe: stopa, problemy dermatologiczne, zmiany kostnostawowe, paluch koślawy
W praktyce dermatologicznej spotyka się zmiany skórne związane z deformacjami w układzie kostno-stawowym. Najczęstszą przyczyną takich zmian w obrębie przodostopia jest paluch koślawy (Hallux valgus). Pacjenci cierpiący na tę chorobę skarżą się na ból, w tym na bolesne zmiany skórne, a także na nieestetyczny wygląd stóp. Skuteczna pomoc, której pacjent oczekuje, wymaga współdziałania wielu specjalistów: dermatologa, ortopedy, chirurga, podologa i fizjoterapeuty, a niejednokrotnie także internisty, diabetologa, neurologa, reumatologa i innych w celu wyeliminowania przyczyny dolegliwości.

Osteoarticular changes as a cause of dermatological problems within the foot
Key words: foot, dermatologic problems, osteoarticular disorders, hallux valgus
Osteoarticular deformations linked with skin changes are very common in dermatological practise. The most frequent cause of these changes in the forefoot is Hallux Valgus. Patients suffering from this disease complain for pain, including painful skin changes, as well as the unaesthetic appearance of the feet. Effective help, which the patient expects, requires the cooperation of many specialists: a dermatologist, orthopedist, surgeon, podologist and physiotherapist, and often also an internist, diabetologist, neurologist, rheumatologist and others, in order to eliminate the cause of the ailment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku