Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Konieczność zachowania czujności i wdrożenia szybkiej diagnostyki w przypadku podejrzenia czerniaka. Znamię barwnikowe na spojówce oka. Opis przypadku

Konieczność zachowania czujności i wdrożenia szybkiej diagnostyki w przypadku podejrzenia czerniaka. Znamię barwnikowe na spojówce oka. Opis przypadku
Słowa kluczowe: znamię melanocytarne, czerniak, spojówka
Zarówno znamię barwnikowe, jak i czerniak w lokalizacji spojówki powieki stanowią rzadkość. Niemniej jednak w takich przypadkach należy zachować szczególną czujność i przy podejrzeniu czerniaka jak najszybciej wdrożyć odpowiednią diagnostykę, a zmienione miejsce wyciąć oraz poddać tkankę badaniu histopatologicznemu. Omówiony przypadek dotyczy 35-letniej pacjentki, która zgłosiła się do gabinetu dermatochirurgii przy katedrze autorów z podejrzeniem czerniaka, a z rozpoznaniem ostatecznym znamienia barwnikowego spojówki dolnej powieki lewego oka.
Autorzy pzredstawiają go jako przykład zbędnego wydłużenia procesu diagnostycznego. W pracy załączono obraz kliniczny oraz histopatologiczny zmiany.

Necessity to be cautious and implement rapid diagnostic in case of suspected melanoma. Nevus melanocytic in the palpebral conjunctiva. Case report
Key words: nevus melanocytic, melanoma, conjunctiva
Both nevus melanocytic and melanoma represent rare cases within the palpebral conjunctiva. Nevertheless, in those cases it’s necessary to be cautious and in the cases of the melanoma suspicions it’s important to complete excise those lesions and examine for histopathological changes. Introduced case presents an 35-year-old female patient with diagnosed nevus melanocytic of the lower left palpebral conjunctiva as an example of the unnecessary diagnostic process delay. The case report contains clinical and histopathological features.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku