Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rola alkoholi w produktach stosowanych na skórę

Rola alkoholi w produktach stosowanych na skórę
Słowa kluczowe: alkohol, skóra, produkty
Związki zawarte w produktach na skórę to, oprócz związków czynnych, także substancje pomocnicze, o określonych właściwościach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują alkohole: grupa związków organicznych często występujących w produktach do stosowania na skórę. Pełnią tu funkcję naturalnych konserwantów, zabezpieczają przed nadkażeniem, umożliwiają penetrację w głąb skóry innym składnikom produktu, ułatwiają rozpuszczalność i poprawiają wchłanianie preparatu. Mogą też być składnikiem zapachowym.
Do najlepiej poznanych i zarazem najpopularniejszych alkoholi należy etanol. Ma on działanie bakteriostatyczne, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Wykazuje też właściwości przeciwpotne, korygujące, ściągające i hemostatyczne. Stanowi składnik wielu produktów, np. płynu stosowanego w leczeniu trądziku pospolitego, środków do dezynfekcji rąk, płynu redukującego pocenie się, płynu do płukania jamy ustnej, a także balsamów i perfum. Istotna pozostaje kwestia wpływu preparatu na skórę uszkodzoną lub delikatną i wrażliwą. Bezpieczeństwo stosowania produktów zawierających alkohol zależy przede wszystkim od jego stężenia, zawartości w produkcie i częstości aplikacji. Właściwy skład produktu powinien gwarantować efekty o minimalnych działaniach niepożądanych. Ponieważ produkty dopuszczone do obrotu muszą spełniać wymogi określone odpowiednimi przepisami, preparaty takie mogą być stosowane także u dzieci.

The role of alcohols in products used on the skin
Key words: alcohol, skin, products
Compounds contained in skin products are not only active compounds, but also excipients characterized by specific properties. Among these substances alcohols deserve to be paid special attention to. They are a group of organic compounds often found in products for use on the skin. They are natural preservatives, protect against superinfection, allow penetration of other ingredients of the product into the skin, facilitate solubility and improve the absorption of the product. They can also be a fragrance ingredient. Ethyl alcohol is one of the best known and, at the same time, one of the most popular alcohols. It is commonly used because of its bacteriostatic, bactericidal, antifungal and antiviral effect. Ethanol also has antiperspirant, healing and astringent, and haemostatic properties. Therefore, it is a component of many products, such as acne lotion, hand sanitizer, medications for excessive sweating, mouthwash, as well as body lotions and perfumes. The product impact on the damaged skin as well as delicate and sensitive one remains a very important issue.
The safety of the application of alcohol products depends especially on their concentration, alcohol content in the product and the frequency of use. However, proper product composition should guarantee effects with minimal adverse reactions. As the products that are authorized must comply with applicable regulations, such products may also be used by children.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku