Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Pielęgnacja skóry u dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry

Pielęgnacja skóry u dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, filagryna, bariera naskórkowa, pielęgnacja skory atopowej
Leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS) u dorosłych nie różni się zasadniczo od terapii u dzieci. natomiast mamy do dyspozycji zdecydowanie szerszy zakres bezpiecznych leków ogólnych i miejscowych. Aby prawidłowo leczyć AZS, konieczne jest zrozumienie mechanizmów prowadzących do nadmiernego wysuszenia skóry, jej złuszczania się i pękania. Dzisiejsze metody polegają na leczeniu objawów, w tym na przywracaniu prawidłowej pracy enzymów i mechanizmów immunologicznych skóry. Działamy także na zasadzie substytucji, uzupełniania braków. Wśród najnowszych metod znajdują się leki biologiczne (na razie zbyt kosztowne, aby mogły być stosowane na szeroką skalę). Dlatego nadal dominuje leczenie zewnętrzne, w którym kluczową pozycję zajmują prawidłowy dobór emolientów i prawidłowa ich aplikacja.

Skin care in adult patients with atopic dermatitis
Key words: atopic dermatitis, filaggrin, epidermal barrier, atopic skin care
The treatment of atopic dermatitis in adults is not significantly different from that in children. However, we have a much wider range of safe general and local medicines at our disposal. To properly treat atopic dermatitis, it's necessary to understand the mechanisms leading to excessive skin dryness, exfoliation and cracking. Present methods of treatment of AD include the treatment of symptoms, including the restoration of the proper functioning of enzymes and immunological mechanisms. We also operate on the principle of substitution, filling in gaps. In the modern treatment of atopic dermatitis, biological medicines are used. This therapy is too costly for now to be used on a large scale.
Therefore external treatment still dominates, in which the correct positioning of emollients and their proper application are the key position.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku