Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nowe możliwości w laseroterapii skóry i obrazowaniu efektów zabiegów laserowych

Nowe możliwości w laseroterapii skóry i obrazowaniu efektów zabiegów laserowych
Słowa kluczowe: laseroterapia, laser frakcyjny, 755 nm aleksandrytowy laser pikosekundowy, głowica dyfrakcyjna, rewitalizacja skóry, ultrasonografia skóry, high frequency ultrasound – HFUS
Rosnące zainteresowanie terapią laserową, której efektem jest rewitalizacja skóry, poprawa jej jakości, redukcja blizn i rozstępów z jednoczesnym skróceniem czasu rekonwalescencji, spowodowało dynamiczny rozwój technologii. Równocześnie wzrasta zapotrzebowanie na dokładne metody obrazowania efektów zabiegów. Autorzy artykułu szczególną uwagę zwracają na zastosowanie 755 nm aleksandrytowego lasera pikosekundowego z zabiegową głowicą dyfrakcyjną. W celu wykazania efektów zabiegów wykorzystują ultrasonografię skóry z obrazowaniem wysokiej częstotliwości (high frequency ultrasound – HFUS).

New possibilities in laser skin therapy and imaging of laser treatment effects
Key words: laser therapy, fractional laser, 755 nm alexandrite picosecond laser, diffractive lens array, skin revitalization, skin ultrasound, high frequency ultrasound – HFUS
Increasing interest in laser therapy, which results in revitalization of the skin, improvement of its tone and color, reduction of scars and stretch marks with simultaneous reduction of downtime in patients resulted in dynamic development of technology. At the same time, the need for accurate methods of imaging the effects of treatments increases. Particular attention is paid to the increasingly widespread use of a 755 nm alexandrite picosecond laser with a diffractive lens array. In order to demonstrate the effects of treatments, they use skin ultrasonography with high frequency ultrasound (HFUS) imaging.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku