Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wczesna diagnostyka czerniaka szerzącego się powierzchownie

Wczesna diagnostyka czerniaka szerzącego się powierzchownie
Słowa kluczowe: czerniak, czerniak szerzący się powierzchownie, dermoskopia, wideodermoskopia, refleksyjna mikroskopia konfokalna
Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry o wysokim ryzyku tworzenia przerzutów. Dlatego istotnym elementem procesu terapeutycznego jest jego wczesne rozpoznanie. Złotym standardem w diagnostyce czerniaka pozostaje nadal badanie histopatologiczne, jednak w ostatnich latach do wczesnego rozpoznania wykorzystuje się nieinwazyjne metody dermatologicznego obrazowania skóry. Metodami tymi są m.in. dermoskopia, wideodermoskopia i refleksyjna mikroskopia konfokalna.

Early diagnosic of superficial spreading melanoma
Key words: melanoma, superficial spreading melanoma, dermoscopy, videodermoscopy, reflectance confocal microscopy
Melanoma is a malignant tumor with a high tendency to metastasize. Therefore, an extremely important part of the therapeutic process is to identify the disease at an early stage. The histopathological examination still remains the gold standard of diagnosis of melanoma, however, the non-invasive imagining diagnostic techniques have been used in the early detection in the recent years. Many tools for early diagnosis of melanoma are available today, including dermoscopy, videodermoscopy and in vivo reflectance confocal microscopy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku