Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Praktyczne aspekty diagnostyki różnicowej czerniaka guzkowego

Praktyczne aspekty diagnostyki różnicowej czerniaka guzkowego
Słowa kluczowe: dermoskopia, różowy guzek, czarny guzek, symulatory czerniaka, czerniak guzkowy
Czerniak guzkowy należy do szczególnie złośliwych podtypów tego nowotworu; stwierdzany jest w 15–30% przypadków czerniaka, a odpowiada za ponad 40% zgonów. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i skłonnością do tworzenia przerzutów. U chorych często nie udaje się zidentyfikować czynników ryzyka, które są charakterystyczne dla innych odmian czerniaka, takich jak nadmierna ekspozycja słoneczna lub liczne znamiona barwnikowe. Ten podtyp czerniaka manifestuje się klinicznie zwykle jako pojedyncza guzowata zmiana, która może występować zarówno w postaci amelanotycznej, jak i barwnikowej, natomiast może przypominać z wyglądu łagodne zmiany guzkowe. Klasyczna zasada diagnostyczna „ABCD” (asymetria, brzegi, barwa, średnica) raczej nie znajduje tutaj zastosowania, pomocne mogą być natomiast kryteria „EFG” (wypukły, twardy i szybko rosnący). Z uwagi na trudności diagnostyczne, bardzo pomocne może być zastosowanie takich nieinwazyjnych metod, jak dermoskopia. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty diagnostyki różnicowej czerniaka guzkowego ze szczególnym uwzględnieniem metody dermoskopowej.

Practical aspects of differential diagnostics of nodular melanoma
Key words: dermoscopy, pink nodule, black nodule, melanoma simulators, nodular melanoma
Nodular melanoma is particularly malignant subtype of melanoma - it comprises 15-30% of cases, but is responsible for over 40% of deaths. It is characterized by rapid growth and metastatic tendency.
Patients often lack risk factors characteristic of other melanoma subtypes, such as excessive solar exposure or numerous nevi. Clinical manifestation usually involves a single nodular lesion that can occur in both amelanotic and pigmented form and may resemble benign nodular changes. While the classic diagnostic principles "ABCD" (asymmetry, borders, color, diameter) are unlikely to be useful, the "EGF" criteria may be helpful (elevated, firm, growing progressively). Due to diagnostic difficulties, it may be helpful to use non-invasive methods such as dermoscopy. The article presents the practical aspects of differential diagnosis of nodular melanoma with particular emphasis on the dermoscopic method.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku