Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Lentigo maligna melanoma: praktyczne aspekty diagnostyki różnicowej

Lentigo maligna melanoma: praktyczne aspekty diagnostyki różnicowej
Słowa kluczowe: czerniak, plama soczewicowata złośliwa, dermoskopia, diagnostyka różnicowa
Definicja plamy soczewicowatej złośliwej ulegała zmianie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Obecnie terminem lentigo maligna określa się zarówno postać in situ lentigo maligna melanoma (LMM), jak i czerniaków powstałych na podłożu skóry uszkodzonej przez promieniowanie UV zlokalizowanych poza głową i szyją (extrafacial lentigo maligna melanoma, EFLMM). Niezależnie od stopnia zaawansowania, wszystkie wymienione odmiany czerniaka dzielą wspólne cechy makroskopowe – są to plamy barwnikowe o dużych rozmiarach, nieregularnym obrysie i zabarwieniu oraz powolnym wieloletnim horyzontalnym wzroście. Dotychczas opublikowane struktury i wzorce dermoskopowe, które podsumowano w artykule, mogą stanowić praktyczne wsparcie w trudnej diagnostyce zmian barwnikowych na twarzy. Z uwagi na występowanie struktur dermoskopowych LMM wśród łagodnych zmian niemelanocytowych na twarzy, przedstawiono ostatnio zaproponowany algorytm diagnostyczny, który drogą selekcji negatywnej pozwala na wysunięcie podejrzenia czerniaka. Metoda pozwala na osiągnięcie trafności diagnostycznej z czułością 88,5% [95% CI 84,6–91,7], swoistością 66.9% [95% CI 61,3–72,1], NPV 84,1% i PPV 74,6%, które stanowią najwyższe wartości wiarygodności wśród dotychczasowych algorytmów dermoskopowych. Przedstawiono również opublikowane w ciągu ostatnich kilku lat pierwsze wzorce dermoskopowe EFLMM, stanowiące kompilację struktur LMM i czerniaków szerzących się powierzchownie.

LMM: practical aspects of differential diagnosis
Key words: melanoma, lentigo maligna, lentigo maligna melanoma, dermoscopy, differential diagnosis
The definition of lentigo maligna (LM) has been changed over the last several dozen of years. Currently lentigo maligna is considered as melanoma in situ stage of two types of melanoma arose on severely UV damaged skin - lentigo maligna melanoma (LMM) on face and neck and extrafacial lentigo maligna melanoma (EFLMM). Despite their stage of invasiveness those neoplasms clinically share the same characteristic features. They are outlier flat lesions with irregular borders and uneven pigmentation. In some cases regression or islands of patchy pigmentated network can be observed. The full presentation of symptoms reveals within many years of their horizontal growth. The summary of the dermoscopic patterns and structures of LMM which have been published so far, may be supportive in the difficult diagnostics of the pigmented lesions localised on face or neck. Taking into account that some dermoscopic structures of LMM might be found among the benign nonmelanocytic lesions, a new lastly proposed dermoscopic algorithm has been presented, which by the way of negative selection leads to suspicion of melanoma. The method reached the highest diagnostic accuracy parameters among published so far, with the sensitivity 88.5% (95% CI 84.6–91.7) specificity 66.9% (95% CI 61.3–72.1) PPV 74.6% and NPV 84.1%. The article presents the first dermoscopic patterns of EFLMM published during last few years, which comply the dermoscopic structures of LMM and superficial spreading melanoma.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku