Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zabiegi dermatologii estetycznej u pacjentów leczonych biologicznie

Zabiegi dermatologii estetycznej u pacjentów leczonych biologiczne
Słowa kluczowe: leczenie biologiczne, zabiegi estetyczne, powikłania, bezpieczeństwo
Wysoka skuteczność, a zarazem bezpieczeństwo leczenia biologicznego chorych na ciężkie postacie chorób skóry spowodowały duże zainteresowanie dermatologów tą metodą terapii. Niemniej jednak konieczne jest dokładne monitorowanie przebiegu procesu leczenia. Dotyczy to szczególnie pacjentów poddawanych w trakcie przyjmowania leków biologicznych jakimkolwiek zabiegom, w tym inwazyjnym procedurom z zakresu dermatologii/medycyny estetycznej. W niniejszym artykule autorzy omówili kwestię bezpieczeństwa wykonywania tego typu procedur, pod kątem możliwych powikłań u osób będących w trakcie leczenia biologicznego.

Treatments of aesthetic dermatology in patients treated by biological medicines
Key words: biological treatment, aesthetic procedures, complications, safety
High effectiveness and safety of biological treatment of patients with severe forms of skin diseases has caused dermatologists' interest in this method of therapy. It is necessary to closely monitor this type of therapy, especially in patients undergoing treatment during any interventions, including invasive aesthetic procedures. The safety of performing these procedures in people undergoing biological therapy for possible complications is discussed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku