Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rola retinaldehydu w nowoczesnej terapii dermatologicznej

Rola retinaldehydu w nowoczesnej terapii dermatologicznej
Słowa kluczowe: retinol, kwas retinowy, retinaldehyd, witamina A
Retinoidy, pochodne witaminy A, są uznanymi lekami stosowanymi w terapii trądziku oraz skóry uszkodzonej przez promieniowanie słoneczne. Kwas retinowy to najbardziej aktywna forma witaminy A. Wiele badań wykazuje, że miejscowe leczenie 0,05-procentowym kwasem retinowym przez okres 3–10 miesięcy poprawia wygląd drobnych i głębokich zmarszczek, a także rozjaśnia posłoneczne plamy soczewicowate oraz plamiste przebarwienia. Retinaldehyd to naturalny prekursor kwasu retinowego. W licznych badaniach wykazano, że retinaldehyd i kwas retinowy wykazują podobne właściwości biologiczne, tj. chronią organizm przez niedoborami witaminy A. Udowodniono też, że stanowią one ważne składniki naskórka. Dowiedziono, że stosowanie retinaldehydu bardzo dobrze wpływa na zmiany chorobowe wywołane w skórze przez nadmierną ekspozycję na słońce.

The role of retinaldehyd in modern dermatological therapy
Key words: retinol, retinoic acid, retinaldehyde, vitamin A
Retinoids, derivatives of vitamin A, are recognized medicines used in the treatment of acne and skin damaged by solar radiation. Retinoic acid is the most active form of vitamin A. Many studies show that topical treatment with 0.05-percent retinoic acid for 3–10 months improves the appearance of fine and deep wrinkles, as well as brightens latex lentigo and mottled discolorations. Retinaldehyde is a natural precursor of retinoic acid. Numerous studies have shown that retinaldehyde and retinoic acid have similar biological properties, i.e. they protect the body against deficiencies of vitamin A. They have also been proven to be important components of the epidermis. It has been proven that the use of retinaldehyde has a very good effect on lesions caused in the skin by excessive sun exposure.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku