Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nowe możliwości leczenia łysienia androgenowego z zastosowaniem lasera Er:YAG

Nowe możliwości leczenia łysienia androgenowego z zastosowaniem lasera Er:YAG
Słowa kluczowe: utrata włosów, łysienie androgenowe, laser YAG, cykl wzrostu włosa, przyrost włosów
Łysienie androgenowe to stan uwarunkowany genetycznie (szczególna wrażliwość miesków włosowych na działanie męskich hormonów płciowych) dotyczący zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Działanie dodatkowych czynników, takich jak niewłaściwe odżywianie, stres, inne choroby ogólnoustrojowe itp. może przyspieszyć ten proces. W ustaleniu rozpoznania łysienia androgenowego podstawową rolę odgrywają badanie trichoskopowe i dokładny wywiad lekarski.
Celem artykułu jest przedstawienie nowych możliwości leczenia łysienia androgenowego. Autorzy poddali obserwacji 24 pacjentów (dwie grupy po 12 osób). W każdej z grup pacjentom wykonano po trzy zabiegi z użyciem lasera Er:YAG w 6-tygodniowych odstępach. Pacjentom z grupy drugiej dodatkowo po zakończonym zabiegu nałożono na powierzchnię skóry głowy preparat z nanopeptydami. Po sześciu tygodniach od pierwszego zabiegu w obu grupach odnotowano wzrost nowych włosów i wzmocnienie istniejących. Użycie lasera Er:YAG 2940 nm może być skuteczną metodą bezoperacyjnej stymulacji wzrostu włosów.

New possibilities of androgen treatment with the Er:YAG laser
Key words: hair loss, androgenetic alopecia, YAG laser, hair growth cycle, hair growth
Androgenetic alopecia is a genetically determined condition (the sensitivity of hair follicles to the effects of male hormones) that can affect both men and women. Operation of additional factors may accelerate this process. In determining the diagnosis, the basic role is played by the trichoscopy and an accurate medical history. The aim of the article is to present new treatment options for androgenetic alopecia. The authors observed 24 patients (two groups of 12 people). In each group, three treatments were performed by using the Er: YAG laser at 6-week intervals. For patients from the second group, after the procedure, a preparation with nanopeptides was applied to the surface of the scalp.
Six weeks after the first treatment, both groups reported an increase in new hair and reinforcement of existing hair. The use of the Er: YAG 2940 nm laser can be an effective method of non-surgical hair growth stimulation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku