Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dermoskopowa diagnostyka łagodnych zmian barwnikowych w obrębie zewnętrznych narządów płciowych – zmiany śluzówkowo-skórne

Dermoskopowa diagnostyka łagodnych zmian barwnikowych w obrębie zewnętrznych narządów płciowych – zmiany śluzówkowo-skórne
Słowa kluczowe: okolica narządów płciowych, dermoskopia, zmiany barwnikowe, czerniak, znamię melanocytarne, melanoza
Zmiany śluzówkowe i skórne o charakterze barwnikowym zlokalizowane w obrębie zewnętrznych narządów płciowych stanowią częsty problem kliniczny lekarzy wielu specjalności. Głównym zadaniem jest wykluczenie potencjalnego nowotworu złośliwego, a także stanów przednowotworowych.
Aktualnie poszukuje się metod diagnostyki nieinwazyjnej wyżej wspomnianych zmian, mogących stanowić narzędzie szybkiego rozpoznania, służyć do oceny przesiewowej lub kwalifikacji do pobrania wycinka z oceną histopatologiczną. Dermoskopia jako metoda oceny in vivo struktur w obrębie naskórka i skóry właściwej jest badaniem nieinwazyjnym, łatwym do wykonania, powtarzalnym, z możliwością archiwizacji uzyskanych obrazów oraz ich porównywania. Jest szczególnie przydatna w ocenie zmian o charakterze barwnikowym.
Na podstawie przeglądu literatury z bazy PubMed oraz doświadczeń własnych autorzy artykułu przedstawiają obrazy dermoskopowe wybranych łagodnych zmian barwnikowych melanocytarnych i niemelanocytarnych z omówieniem typowych dla nich cech dermoskopowych.

Dermoscopic features of benign pigmented lesions of the genital area – mucocutaneus lesions
Key words: genital, dermoscopy, pigmented lesion, melanoma, melanocytic nevus, melanosis
Mucosal and cutaneous pigmented lesions located within the external genital organs are a common clinical problem for many specialists. The main clinical issue is the exclusion potential malignancy as well as pre-cancerous conditions. Currently, methods are being sought for non-invasive diagnosis of the lesions within the external genital organs, which can be a quick diagnostic tool in screening purposes and further assessment whether to qualify the lesion for removal with a histopathological evaluation. Dermoscopy is a method of in vivo assessment of structures within the epidermis and dermis. It is a non-invasive, easy to perform, repeatable study, with the possibility of archiving obtained images and comparing them. It is particularly useful in assessing changes in a pigmented lesions. Based on the literature review from the PubMed database and our own experiences, we present dermoscopic images of selected benign pigmented melanocytic and non-melanocytic lesions with a commentary on their typical dermoscopic features.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku