Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Odmładzanie okolicy oczu z użyciem lasera Fotona Er:YAG 2940 nm. Doświadczenia własne

Odmładzanie okolicy oczu z użyciem lasera Fotona Er:YAG 2940 nm – doświadczenia własne
Słowa kluczowe: odmładzanie okolicy oczu, laser Er:YAG
Skóra w okolicy oka starzeje się szybciej, jej grubość wynosi tylko ok. 0,5 mm. Z wiekiem zanikają też poduszki tłuszczowe w górnej części twarzo-czaszki, tworzące wypełnienie, które utrzymuje skórę napiętą w okresie młodości. Zanik poduszek tłuszczowych powoduje opadanie skóry w okolicy brwi, nawarstwienie się skóry na powiece górnej, opadnięcie kącika oka, tworzeniem się „kurzych łapek” itd. W celu korekcji ww. zmian autorka wykorzystuje laseroterapię z użyciem lasera Er:YAG 2940 nm.
Wiązka promieni lasera podgrzewa wodę obecną w komórkach, a ciepło przedostaje się do tkanek położonych głębiej, powodując obkurczenie włókien kolagenu, zagęszczenie skóry i pożądany efekt liftingu. Ciepło powoduje też rozszerzenie naczyń krwionośnych wokół miejsca „strzału” laserem i zwiększenie dopływu krwi, w której obecne są m.in. czynniki wzrostu. Dzięki temu następuje proces tzw. samoodnawiania się skóry.
Przed zabiegiem skóra pacjentki musi zostać bardzo dobrze nawodniona, aby światło lasera nie ulegało dyfuzji i ciepło mogło penetrować w głąb tkanki. Sam zabieg trwa ok. 15 min. Jest wykonywany z użyciem dwóch różnych głowic. O skórę po zabiegu należy dbać w zasadzie do końca życia, stosując krem z wysokim filtrem SPF. Efekty mogą utrzymywać się około 1,5 roku. Nie jest potrzebny okres rekonwalescencji. Autorka nie odnotowała dotąd żadnych efektów niepożądanych z wyjątkiem zaczerwienienia ustępującego po jednej dobie.

Rejuvenation of the eye area using the Fotona Er: YAG 2940 nm laser - own experience
Key words: rejuvenation of the eye area, laser Er:YAG
The skin around the eye ages faster, its thickness is only about 0.5 mm. The fat pads in the upper part of the face and skull disappear with age, creating a filling that keeps the skin tense during youth. The disappearance of fat pads causes the skin to droop around the eyebrows, skin buildup on the upper eyelid, the corner of the eye to drop, the formation of "crow's feet", etc. In order to correct the abovementioned the author uses laser therapy with the Er: YAG 2940 nm laser. The laser beam warms up the water present in the cells, and heat penetrates the tissues deeper, resulting in collagen fibers shrinking, skin thickening and the desired lifting effect. Heat also causes the blood vessels to expand around the laser "shot" and increases the blood supply, which includes growth factors. Thanks to this, the so-called skin self-renewal. Before the procedure, the patient's skin must be very well hydrated so that the laser light does not diffuse and the heat can penetrate deep into the tissue.
The procedure itself takes about 15 minutes. It is made using two different laser heads. After the treatment, the skin should be taken care of for the rest of your life using a cream with a high SPF filter. The effects may persist for about 1.5 years. No recovery period is needed. The author has not yet noted any adverse effects except redness disappearing after one day.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku