Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Działanie 1-procentowej pochodnej witaminy K na skórę z problemami naczyniowymi

Działanie 1-procentowej pochodnej witaminy K na skórę z problemami naczyniowymi
Słowa kluczowe: rumień, teleangiektazje, skóra z problemami naczyniowymi, pochodne witaminy K
Wstęp: Skóra naczyniowa, z widocznymi rozszerzonymi naczyniami, tendencją do zaczerwienienia i wylewów podskórnych, nadreaktywna w odpowiedzi na standardową pielęgnację jest coraz częściej diagnozowana w praktyce dermatologa.
Cel pracy: Celem pracy była ocena bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu z 1-procentową pochodną witaminy K, podawanego miejscowo i przeznaczonego dla pielęgnacji skóry naczyniowej.
Materiały i metody: Wykonano badania fototoksyczności i bezpieczeństwa stosowania in vitro oraz przenikalności przez warstwę rogową naskórka czystego tlenku witaminy K1 i tlenku wit. K1 w emulsji. Badania in vivo przeprowadzono w grupie 32 pacjentów ze skórą z rumieniem i widocznymi teleangiektazjami. Badania instrumentalne dotyczyły poziomu zaczerwienienia skóry. Oceniono kliniczny stan skóry przed użyciem kremu z pochodną witaminy K1 oraz po 28 i 56 dniach jego stosowania w porównaniu z placebo. Pacjenci ocenili właściwości użytkowe i skuteczność preparatu.
Wyniki i wnioski: Badania in vitro wykazały wysokie bezpieczeństwo pochodnej witaminy K1. Substancja nie miała działania fototoksycznego ani drażniącego. Przeniknęła z emulsji do warstwy naskórka. W badaniach z udziałem pacjentów obserwowano zmniejszenie zaczerwienienia i widoczności teleangiektazji. Ochotnicy potwierdzili, że badany produkt skutecznie zmniejsza rumień w porównaniu z placebo. Preparaty zawierające pochodne witaminy K skutecznie zmniejszają rumień, mogą być polecane do pielęgnacji skóry z teleangiektazjami, ze skłonnością do wylewów podskórnych, a także po urazach mechanicznych oraz do stosowania przed zabiegami z zakresu medycyny estetycznej lub po nich.

Effect of a 1% derivative of vitamin K on skin with vascular problems
Key words: erythema, teleangiectasia, skin with vascular problems, vitamin K derivatives
Introduction: Vascular skin in the clinical picture with visible enlarged vessels, tendency to redness or subcutaneus hematomas as well as hypersensitive in response to standard cosmetic care is mostly diagnosed type of skin in a dermatologist practice.
Aim of the study: The aim of this study was to evaluate the safety and efficacy of a cosmetic product containing 1% of vitamin K derivative for vascular skin care.
Materials and methods: In vitro phototoxicity and safety tests have been conducted as well as permeability of pure vitamin K1 oxide and vitamin K1 oxide in emulsion. In vivo studies were conducted in a group of 32 patients with skin redness and teleangictasias. Skin redness and the clinical assessment of skin condition were conducted before and after 28 and 56 days of treatment with cream containing vitamin K1 derivative vs. placebo.
Patients evaluated the safety and efficacy of the test product.
Results and conclusions: In vitro studies have shown high safety of vitamin K1 derivative. The substance did not exhibit phototoxic or irritant effects and was able to penetrate from the emulsion to epidermis. In in vivo studies, the reduction of redness and teleangiectasias visibility were observed.
The volunteers confirmed that the product was effectively reducing redness compared to placebo. Products containing vitamin K derivatives, effectively reduce redness and can be recommended for people with vascular skin, telangiectasias, prone to subcutaneous hematomas, after mechanical injuries and for use before and after aesthetic medicine treatments.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku