Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rola powierzchownej radioterapii skóry w leczeniu trudnych keloidów

Rola powierzchownej radioterapii skóry w leczeniu trudnych keloidów
Słowa kluczowe: radioterapia powierzchniowa skóry, keloidy
Bliznowce (keloidy) powstają w wyniku zaburzenia procesu gojenia się ran. Zmiany te charakteryzują się niekontrolowanym wzrostem z nadmierną produkcją kolagenu i mogą być dla pacjentów uciążliwe pod względem funkcjonalnym i estetycznym.
Keloidy, inaczej bliznowce, to nowotwory znacznie maprzekraczające powierzchnię urazu lub powstające samoistnie. Keloidy charakteryzują się wysokim odsetkiem nawrotów po usunięciu chirurgicznym, a sterydoterapia nie zawsze pozwala kontrolować ich rozrost.
Niniejszy artykuł, w oparciu o doświadczenia własne autorów oraz piśmiennictwo, omawia dostępne metody leczenia blizn keloidowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki łączącej wycięcie chirurgiczne z radioterapią powierzchowną skóry. Leczenie keloidów, zwłaszcza rozległych lub rozsianych, jest dużym wyzwaniem dla lekarza. Nadal nie ma metody idealnej, jednak łączenie dostępnych technik pozwala na uzyskanie efektu satysfakcjonującego zarówno pacjenta, jak i lekarza.

The role of skin surface radiotherapy in the treatment of difficult keloid scars
Key words: skin surface radiotherapy, keloids
Keloid scars develop as a result of impaired wound healing. These scars are characterized by uncontrolled growth with excessive production of collagen and they can be functional and aesthetic burden for the patients. keloids, are neoplasms that arise spontaneously or significantly exceed the trauma surface, or arise spontaneously. Keloids are characterized by a high rate of recurrence after surgical removal, and steroid therapy does not always allow their growth to be controlled.
This article, based on the authors' own experience and literature, discusses the available methods of treating keloid scars, with particular emphasis on the technique combining surgical excision with superficial skin radiotherapy. The treatment of keloid scars, especially extensive, or scattered is a big challenge for the practitioner. There is still no perfect method, but combining the available techniques allows for a satisfactory result for both the patient and the doctor.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku