Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przeszczepianie włosów – teraźniejszość i przyszłość –

Przeszczepianie włosów - teraŸniejszoœć i
przyszłoœć

nr 3
(26)/maj-czerwiec 2003

Przeszczepianie włosów - teraŸniejszoœć i
przyszłoœć

Słowa kluczowe: łysienie, mikroprzeszczepy
włosów, pluripotencjalne komórki macierzyste,
fibroblasty

W artykule opisano niektóre techniczne aspekty leczenia
łysienia mikroprzeszczepami włosów oraz przedstawiono teorie
i perspektywy rozwoju tej metody. Przeszczepy pojedynczych autogennych
mieszków włosowych sš obecnie traktowane jako najlepszy i
najbezpieczniejszy sposób chirurgicznego leczenia łysienia
androgenowego. Ze względu na stosunkowo mały stopień skomplikowania
metoda ta jest równie często wykorzystywana przez lekarzy
dermatologów, co przez chirurgów plastycznych. W
przyszłoœci alternatywš dla dzisiejszych sposobów leczenia
łysienia mogš być przedstawione w artykule badania z wykorzystaniem
komórek macierzystych włosów i
naskórka.

Hair transplantation - the present and future

Key words: alopecia, hair microgifts, pluripotential
stem cells, fibro-blasts

This article describes some technical aspects of hair
microtransplantation and summarizes theories and the prospects for the
future. The autotransplantation of single hair follicles is now
considered the best and safest manner for the surgical treatment of
androgenic alopecia. Because of its low technical demand, this method
is used by dermatologists as often as by plastic surgeons. The
keratinocyte stem cell research described in this article may become an
alternative to present-day alopecia treatment in the future.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku