Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zablokowanie naczynia krwionośnego gładzizny czoła jako powikłanie po podaniu wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego. Opis przypadku

Zablokowanie naczynia krwionośnego gładzizny czoła jako powikłanie po podaniu wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego. Opis przypadku
Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, gładzizna czoła, powikłanie
Zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego (HA) uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych, choć powikłania są statystycznie nieuniknione. Autorki opisują przypadek pacjenta, który zgłosił się do kliniki w celu niwelacji „lwiej zmarszczki”. Mimo uzyskania dobrego efektu estetycznego, pacjent domagał się dostrzyknięcia. Po wprowadzeniu drugiej dawki tego samego preparatu (0,1 mg) zaobserwowano zasinienie i niedokrwistość wokół miejsca podania. Natychmiast zastosowano na przemian gorące i zimne kompresy oraz masaż. Po 15 minutach podano hialuronidazę, w kilku punktach.
Pacjent zgłosił się na kontrolę następnego dnia. Po siedmiu dniach zaczerwienie i zasinienie całkowicie ustąpiły. Gładzizna czoła należy do obszarów szczególnie wrażliwych pod względem anatomicznym. Przy zabiegach w tej strefie należy zachować szczególną ostrożność.

Blockage of a glabella blood vessel as a complication after application of a hyaluronic acid. Case report
Key words: hyaluronic acid, glabella, complications
HA treatments are considered one of the safest for the patient, although complications are statistically inevitable. The authors describe the case of a patient who came to her clinic to eliminate "Lion's wrinkle". Despite obtaining a good cosmetic effect, the patient demanded an injection. Bruising and anemia around the injection site were observed after the introduction of the second dose (0.1 mg). Hot and cold compresses and massage were applied immediately. After 15 minutes, hyaluronidase was administered at several points. The patient reported for check-up the next day. After seven days, the redness and bruising completely disappeared. Glabella is particularly anatomically sensitive. In this zone, special care should be taken when performing treatments.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku