Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Analiza retrospektywna 52 pacjentów ze skórną postacią tocznia rumieniowatego

Analiza retrospektywna danych klinicznych i epidemiologicznych 52 pacjentów ze skórną postacią tocznia rumieniowatego
Słowa kluczowe : skórny toczeń rumieniowaty, CLE, toczeń rumieniowaty krążkowy, DLE
Wprowadzenie: Skórna postać tocznia rumieniowatego (CLE) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną ograniczoną do skóry, może prowadzić do zaników w obrębie skóry i blizn.
Cel pracy: Retrospektywna analiza aspektów epidemiologicznych i klinicznych CLE wśród pacjentów hospitalizowanych w latach 2013–2016 z powodu tej choroby w klinice dermatologii UMB.
Materiał i metody: Analiza dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych z powodu CLE. Do analiz użyto testu Chi-kwadrat.
Wyniki: W tym okresie hospitalizowanych było 52 pacjentów z CLE, 31 kobiet (60%) i 21 mężczyzn (40%), w wieku średnio 56 (26–86) lat. Blisko 80% miało choroby współistniejące, najczęściej nadciśnienie tętnicze (31%). Zmiany skórne były głównie zlokalizowane na skórze głowy, twarzy, szyi, dekoltu i kończyn górnych. Najczęstszymi objawami były zmiany rumieniowe (77%), naciekowe (46%), złuszczające (25%) i blizny (21%). U 21,2% odnotowano łysienie bliznowaciejące, a 20% pacjentów zgłosiło świąd. Promieniowanie UV prowokowało zmiany skórne u połowy badanych. Przeciwciała przeciwjądrowe były dodatnie u 33% pacjentów. Stwierdzono korelację dodatnią między paleniem papierosów oraz astmą a występowaniem CLE. U wszystkich pacjentów wykonano biopsje. Toczeń krążkowy zdiagnozowano u 43 chorych, u trzech odmianę obrzękową, a u sześciu – postać podostrą. Pacjenci byli leczeni miejscowo (50%) i doustnie glikokortykosteroidami (10%) i lekami przeciwmalarycznymi (36%).
Wnioski: CLE dotyka osoby młode i starsze, częściej kobiety. Zmiany zlokalizowane są głównie na obszarach ciała eksponowanych na słońce, co odzwierciedla wpływ prowokujący promieniowania UV. Palenie jest przeciwwskazane. Przeciwciała przeciwjądrowe mogą być dodatnie i wskazywać na rozwój zmian narządowych.

A retrospective analysis of clinical and epidemiological data of 52 patients with cutaneous lupus erythematosus
Key words: cutaneous lupus erythematosus, CLE, discoid lupus erythematosus, DLE
Introduction: CLE is a chronic autoimmune skin -limited disease which may lead to skin atrophy and scarring.
Aim: The clinical and epidemiological analysis of patients hospitalized during a four-year period (2013-2016) at the Department of Dermatology.
Material and methods: Medical records of patients hospitalized for CLE at the Department of Dermatology were analyzed. Epidemiological and clinical aspects were considered and analyzed using Chi-squared test.
Results: The analysis included 52 patients hospitalized for CLE, 31 females (60%) and 21 males (40%) In analyzed period 52 patients were hospitalized for CLE, 31 females (60%) and 21 males (40%), of mean age 56 (26-86) years. Almost 80% of them had systemic comorbidities, most often arterial hypertension (31%). Skin lesions were mostly located within the skin of the face, neck, cleavage, scalp and limbs. The most common manifestations were erythematous (77%), infiltrative (46%) and exfoliative lesions (25%). In 21,2% scarring alopecia was noted. 20% of the cases complained about pruritus. UV radiation induced the appearance of skin lesions in half of the group.
Antinuclear antibodies (ANA) were found in 33% of the patients. Positive statistical correlation between smoking in half of the patients and asthma and the occurrence of CLE was found. All subjects were biopsied. Discoid lupus erythematosus was diagnosed in 43 patients, lupus tumidus in three and subacute form in six. The patients were treated with topical (50%) and oral glucocorticosteroids (10%) and antimalarials (36%).
Conclusions: CLE affects both young and old people and is more common in women. Lesions are located mainly on sun-exposed body areas, reflecting UV provoking influence. Smoking is contraindicated. Anti-nuclear antibodies might indicate systemic involvement.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku