Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie kompresji w leczeniu i profilaktyce przewlekłej niewydolności żylnej –

Zastosowanie kompresji w leczeniu i profilaktyce
przewlekłej niewydolnoœci żylnej

nr 3
(26)/maj-czerwiec 2003

Zastosowanie kompresji w leczeniu i profilaktyce
przewlekłej niewydolnoœci żylnej

Słowa kluczowe: niewydolnoœć żylna, leczenie kompresyjne

W artykule przedstawiono ogólne zasady postępowania
diagnostycznego oraz zastosowania leczenia kompresyjnego w przewlekłej
niewydolnoœci żylnej.

Compression therapy in prophylaxis and therapy
of the chronic venous insufficiency

Key words: chronic venous insufficiency, compression
therapy

The article presents general diagnostic procedures and compression
therapy guidelines in chronic venous insufficiency.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku