Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Łysienie androgenowe – aktualne możliwości terapeutyczne

Łysienie androgenowe – aktualne możliwości terapeutyczne
Słowa kluczowe: łysienie androgenowe, minoksydyl, finasteryd, przeszczep włosów
Łysienie androgenowe (AGA) to najczęstsza przyczyna postępującego wypadania włosów u mężczyzn i kobiet. Szacuje się, że dotyczy 30–40% kobiet i 58% mężczyzn po 50. roku życia. Kluczowym procesem odpowiedzialnym za AGA jest miniaturyzacja mieszków włosowych w okolicach androgenozależnych, co prowadzi do przekształcenia włosów terminalnych w mieszkowe, powodując ich utratę. W Polsce lekami zarejestrowanymi do leczenia AGA są minoksydyl i finasteryd. Finasteryd to potwierdzona licznymi badaniami opcja leczenia AGA u mężczyzn.
Dopuszcza się stosowanie finasterydu u kobiet poza wskazaniami rejestracyjnymi. Metodą zaakceptowaną przez FDA jest stosowanie urządzenia o nazwie HairMax laser comb. Dutasteryd stosuje się w leczeniu AGA off-label. Spironolakton zmniejsza nadnerczową produkcję androgenów oraz blokuje receptory androgenowe w tkankach. Bikalutamid to nowy antagonista receptora androgenowego cechujący się lepszym profilem bezpieczeństwa niż drugi lek z tej grupy – flutamid. PRP – autologiczny preparat otrzymywany z krwi obwodowej pacjenta po odwirowaniu – w badaniach in vitro wykazał zdolność do stymulowania komórek macierzystych brodawki włosa oraz do zatrzymania procesów apoptotycznych, co wydłuża fazę anagenu włosa. Kolejną metodą leczenia łysienia androgenowego jest przeszczep włosów. Innowację stanowi przeszczep wykonany metodą follicular unit extraction/follicular isolation technique (FUE/FIT procedure) z wykorzystaniem robota ARTAS. Stosowanie lasera frakcyjnego CO2 w skojarzeniu z czynnikami wzrostu to dobra alternatywa dla osób, które nie mogą lub nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznego przeszczepu włosów.

Androgenetic alopecia – current therapeutic possibilities
Key words: androgenetic alopecia, minoxidil, finasteride, hair transplantation
Androgenetic alopecia (AGA) is the most common cause of progressive hair loss in men and women. It is estimated that it affects 30–40% women and 58% men over 50. The key process responsible for AGA is miniaturization of the hair follicles in androgen-dependent areas, which leads to the transformation of terminal hair into bellows, causing their loss. In Poland, the drugs registered for the treatment of AGA are minoxidil and finasteride. Finasteride is a confirmed AGA treatment option in men. Finasteride may be used in women outside registration indications. The FDA approved method is to use a device called HairMax laser comb. Dutasteride is used to treat AGA off-label. Spironolactone reduces adrenal androgen production and blocks androgen receptors in tissues. Bicalutamide is a new androgen receptor antagonist with a better safety profile than the second drug in this group – flutamide. PRP – an autologous preparation obtained from the peripheral blood of a patient after centrifugation – has demonstrated the ability to stimulate hair papilla stem cells and to stop apoptotic processes in vitro, which extends the hair anagen phase. Another method of treating androgenetic alopecia is hair transplantation. The innovation is the transplant performed by the method of follicular unit extraction/follicular isolation technique (FUE/FIT procedure) using the ARTAS robot. The use of a fractional CO 2 laser in combination with growth factors is a good alternative for people who cannot or do not want to undergo hair transplant surgery.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku