Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skórne reakcje fototoksyczne na leki doustne – opis trzech przypadków

Skórne reakcje fototoksyczne na leki doustne – opis trzech przypadków
Słowa kluczowe: reakcje fotonadwrażliwości na leki, reakcje fototoksyczne, reakcje fotoalergiczne, hydrochlorotiazyd, glimepiryd, duloksetyna
Skórne reakcje fotonadwrażliwości na leki dotyczą powstawania zmian skórnych pod wpływem jednoczesnego działania leków i promieniowania ultrafioletowego, głównie UVA. Reakcje fotonadwrażliwości dzielimy na fototoksyczne i fotoalergiczne, a podział ten oparty jest na różnicach w mechanizmach ich powstawania. Reakcje fototoksyczne obserwowane są znacznie częściej niż fotoalergiczne. Do ich wystąpienia nie jest konieczne wcześniejsze zetknięcie się z substancją leczniczą, a zmiany skórne o typie oparzenia pojawiają się tylko w okolicach odsłoniętych, w czasie do kilku godzin od ekspozycji na promieniowanie UV. Reakcje fotoalergiczne występują tylko u osób po uprzednim kontakcie z substancją leczniczą. Zmiany skórne o typie wyprysku kontaktowego pojawiają się po około 24–72 godzinach od ekspozycji na promieniowanie UV. Wiele leków może wywoływać zarówno reakcje fototoksyczne, jak i fotoalergiczne, a obraz kliniczny zmian skórnych często jest podobny.
Do ustalenia rozpoznania w przypadku reakcji fotonadwrażliwości niezbędne są szczegółowo zebrany wywiad chorobowy i badanie przedmiotowe. Badania dodatkowe mogą obejmować histopatologię wycinka skóry oraz fototesty i/lub fototesty płatkowe. W pracy przedstawiono trzy przypadki chorych ze skórnymi reakcjami fotonadwrażliwości na hydrochlorotiazyd, glimepiryd i duloksetynę. Informowanie pacjentów o możliwym wystąpieniu reakcji fotonadwrażliwości po stosowaniu leków ogólnych i miejscowych to obowiązek każdego lekarza, a przestrzeganie ścisłej fotoochrony jest niezbędne, jeśli leku nie można odstawić.

Cutaneous phototoxic reactions to oral drugs – case reports
Key words: drug-induced skin reactions, phototoxic reactions, photoallergic reactions, hydrochlorothiazide, glimepiride, duloxetine
Drug-induced photosensitivity skin reactions are caused by interactions between medications and ultraviolet radiation, mainly UVA. Generally, photosensitivity reactions can be divided into phototoxic and photoallergic type, depending on the mechanisms of the reactions. Phototoxic reactions are much more common and occur without any previous contact with the suspected drug, only in the sun-exposed areas of the skin. Clinical picture in this type of photosensitivity is of a sunburn and typically develops in a few hours after UV exposure. Photoallergic reactions require previous sensitisation to the medication and develop between 24 and 72 hours after UV exposure. The clinical picture of photoallergic reactions resembles contact dermatitis. Both phototoxic and photoallergic reactions can be caused by the same medication and the clinical picture may be alike.
Diagnosis of photosensitivity reaction is based on history and clinical examination. Additional tests may include histopathological examination and photo- and photopatch tests. Three clinical cases of skin photosensitivity reactions to hydrochlorothiazide, glimepiride and duloxetine are presented in this paper. Medical professionals are responsible for informing patients regarding possible side effects of prescribed medications, including photosensitivity. If the photosensitivity reaction occurs and the drug cannot be discontinued, strict UV protection measures need to be introduced.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku