Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany w owłosionej skórze głowy jako symptom innych chorób wewnętrznych

Zmiany w owłosionej skórze głowy jako symptom innych chorób wewnętrznych

Słowa kluczowe: choroby wewnętrzne, włosy
Zadbane i bujne włosy kojarzą się ze zdrowiem oraz wpływają korzystnie na odbiór danej osoby przez otoczenie. Wiele chorób ogólnoustrojowych może być przyczyną przerzedzenia włosów bądź przejściowego łysienia, które w większości przypadków ustępują po wyleczeniu schorzenia podstawowego. Zmiany trichologiczne występują w chorobach tkanki łącznej, w chorobach zakaźnych i cukrzycy. Bardzo poważnym problemem jest łysienie polekowe. Pojawia się zwykle po kilku miesiącach terapii i niekiedy trudno rozstrzygnąć, czy jest skutkiem stosowania leku, czy wiąże się ze schorzeniem podstawowym lub współistniejącym. Rozpoznanie czynnika odpowiedzialnego za wzmożoną utratę włosów wymaga szczegółowego wywiadu i dobrej znajomości możliwych działań niepożądanych leków. W artykule przedstawiono też problemy trichologiczne u pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi.
Zaburzenia wzrostu włosów, w tym ich wypadanie, oraz zmiana wyglądu włosów często mogą być oznaką choroby układowej.

Scalp skin lesions as a symptom of other internal diseases

Key words: internal diseases, hair
Well-groomed and thick hair is associated with good health and adds to the positive impression person gives. Many systemic diseases may results in hair thinning or a temporary defluvium, which disappear after the underlying condition has been cured trichological afflictions are present in the connective tissue conditions, infectious diseases and diabetes. Drug-induced alopecia is a major issue. It appears mostly a few months after the therapy has terminated terminated and sometimes it is difficult to assess whether it is the effect of the drug or it is a result of an underlying affliction or a comorbid condition. Discovering the triggering factor of the defluvium problem, needs a detailed history of the presented complaint as well as a thorough knowledge of the possible side-effects of drugs.
Finally, I present trichological problems in patients with hormone disorders. Disorders in the hair growth, including defluvium, changes in the hair appearance may often be a symptom of a systemic disease.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku