Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Psychodermatologia – istotny element dermatologii estetycznej –

Psychodermatologia - istotny element dermatologii
estetycznej

nr 3
(26)/maj-czerwiec 2003

Psychodermatologia - istotny element dermatologii
estetycznej

Słowa kluczowe: psychodermatologia, dysmorfofobia,
nadmierna potliwoœć, łysienie plackowate, podejœcie holistyczne do
pacjenta

Z uwagi na charakter zadań dermatologii estetycznej wskazane wydaje się
przybliżenie pewnych elementów psychodermatologii,
które mogš być przydatne w praktyce dla lekarzy
dermatologów estetycznych. W pracy autorzy omawiajš
najbardziej rozpowszechnione zaburzenia psychodermatologiczne pod kštem
ich wielodyscyplinarnej terapii.

Psychodermatology - an essential element of the aesthetic dermatology

Key words: psychodermatology, dysmorphophoby,
hiperhidrosis, alopecia areata, holistic view on the patient

Because aesthetic dermatology is a very specific brunch of knowledge,
it is necessary to know the psychiatric part of dermatological
diseases. In this article authors try to show the most common
psychodermatological disorders.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku