Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie trądzika różowatego izotretioniną

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Leczenie trądzika różowatego izotretinoiną

Grupę 16 chorych z ciężkimi postaciami trądzika różowatego leczono w okresie 4-6 miesięcy doustnie izotretinoiną (0,2-0,3 mg/kg c.c./24 h). Bardzo dobry i dobry wynik leczenia w postaci ustąpienia grudek i krost obserwowano u 88% chorych. W czasie 12 miesięcy kontroli po leczeniu nawrót choroby wystąpił u jednego pacjenta. Leczenie izotretinoiną wywiera trwały i korzystny wpływ na zmiany skórne w trądziku różowatym. Najczęstszymi objawami niepożądanymi terapii było wysuszenie warg oraz zaburzenia gospodarki lipidowej.

Isotretinoin: the therapy of acne

16 patients with severe acne rosacea were treated with oral administrated isotretinoin (0,2-0,3 mg/kg bw/24 day) for 4-6 months.
88% patients had an excellent or good response with quick remission of papules and pustules. During the post-treatment follow up which lasted 12 months in average only one patient had a relapse of rosacea, whereas 14 patients remained in remission. Isotretinoin treatment has a long-lasting favorable effect in rosacea. Cheilitis and changes in blood lipids were registered as most often side effects during isotretinoin therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku