Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kalcynoza moszny. Wapnienie torbieli naskórkowych? –

Kalcynoza moszny. Wapnienie torbieli
naskórkowych?

nr 4
(27)/lipiec-sierpień 2003

Kalcynoza moszny. Wapnienie torbieli
naskórkowych?

Słowa kluczowe: wapnienie dystroficzne, torbiele
epidermalne, leczenie

Kalcynoza moszny jest rzadkim schorzeniem, charakteryzujšcym się
występowaniem mnogich, zwapniałych guzków w jej œcianie,
klinicznie przypominajšcych torbiele naskórkowe. Patogeneza
kalcynozy moszny jest nieznana - rozważa się jej idiopatyczne tło lub
dystroficzne wapnienie torbieli naskórkowych. Leczenie
polega na chirurgicznym wycięciu zajętej częœci moszny.

W pracy zaprezentowano dwa klinicznie podobne przypadki, histologicznie
rozpoznane jako cysty epidermalne moszny u jednego chorego i jako
kalcynoza moszny - u drugiego.

Scrotal calcinosis. Calcification of scrotal epidermoid cysts?

Key words: dystrophic calcinosis, epidermal cysts,
treatment

Scrotal calcinosis is a rare disease characterised by multiple nodules
of the scrotal skin. The pathogenesis is unknown - the question is
whether the scrotal calcinosis is idiopathic or it occurs as a result

of dystrophic calcification of epidermal cysts. Treatment is surgical
and limited to excision of the affected part of scrotal wall.

We present two patients with similar clinical features, histologicaly
evaluated as epidermal cysts in one case and scrotal calcinosis in the
second case.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku