Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Brzeżna resekcja płytki paznokciowej z fenolizacją macierzy w leczeniu wrastającego paznokcia –

Brzeżna resekcja płytki paznokciowej z fenolizacjš
macierzy w leczeniu wrastajšcego paznokcia

nr 4
(27)/lipiec-sierpień 2003

Brzeżna resekcja płytki paznokciowej z fenolizacjš
macierzy w leczeniu wrastajšcego paznokcia

Słowa kluczowe: wrastajšcy paznokieć, fenolizacja

Przedstawiono skojarzony sposób leczenia wrastajšcego
paznokcia za pomocš brzeżnej resekcji płytki paznokciowej i fenolizacji
macierzy u 124 chorych leczonych w latach 1998-2002. Dobry wynik
leczenia uzyskano u 95,2% pacjentów. Nie obserwowano
powikłań infekcyjnych. W porównaniu do poprzednio
stosowanych, wyłšcznie chirurgicznych sposobów leczenia,
metoda z użyciem fenolu jest mniej inwazyjna i bardziej skuteczna.

Marginal resection with matrix phenolization for the
treatment of ingrowing toenail

Key words: ingrowing toenail, phenolisation

A wedge resection-segmental phenolization combination treatment in 124
patients with ingrowing toenails were performed between 1998 and 2002.
Good results were obtained in 95,2% patients. No postoperative
infection complication were observed. In comparison for the previous
applied only surgical technique wedge resection-segmental phenolization
is a less invasive and more effective method of treatment for
in-growing toenail.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku