Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Miejscowe stosowanie preparatów Auriderm Corps i Auriderm K2 Gel w chirurgii estetycznej –

Miejscowe stosowanie preparatów Auriderm
Corps i Auriderm K2 Gel w chirurgii estetycznej

nr 4
(27)/lipiec-sierpień 2003

Miejscowe stosowanie preparatów Auriderm
Corps i Auriderm K2 Gel w chirurgii estetycznej

Słowa kluczowe: witamina K (filochinon), terapia
laserowa, zmiany barwnikowe

Praca przedstawia efekty terapeutyczne miejscowego stosowania witaminy
K po leczeniu laserem - stosowano Auriderm Corps i Auriderm K2 w żelu.

Bardzo częstym następstwem terapii laserowej jest zaburzenie
pigmentacji skóry o barwie sinawej, z lub bez obrzęku. W
przedstawionym przypadku laser spowodował wystšpienie trzech zmian
barwnikowych na przedramieniu; natychmiast zmierzono parametry
kolorometryczne z użyciem spektrofotometru. Na jednš ze zmian
codziennie nakładano Auriderm Corps przez 3 tygodnie, na dugš - żel
Auriderm K2, a na trzeciš, kontrolnš, miejscowo inny œrodek.

Zmiany leczone preparatami Auriderm w porównaniu ze zmianš
kontrolnš (nieleczonš) wykazały po 3 tygodniach znacznš redukcję
rumienia, który pojawił się po zastosowaniu lasera.

Kremy do stosowania miejscowego sš więc skuteczne w zmniejszaniu
rumienia oraz niepożšdanych efektów zwišzanych z
zastosowaniem terapii laserowej.

Topical use of Auriderm Corps and Auriderm K2 Gel in
aesthetic surgery summary

Key words: vitamin K, laser treatment, dyschromia

The study evaluated the therapeutic effects of topical vitamin K after
laser treatment employing Auriderm corps and Auriderm K2 gel.

Frequently a bluish dyschromia with or without edema is the result of
laser treatments. A dye laser was employed to cause 3 lesions on the
forearms. Immediately we have measured the colorimetric parameter
between a reflection spectrophotometer at narrow band. One of the
lesions was daily treated for 3 weeks with „Auriderm
Corps”, the second with „Auriderm K2 gel”
and on the latest, the control lesion, any topic was applied.

The lesions treated with both products in comparison with the control
lesions (not treated) revealed after 3 weeks a clear reduction of
erythemas after treatment.

Therefore the two topical creams containing vitamin K were effective in
reducing the erythema and collateral effect of laser therapy after
treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku