Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kwas azelainowy (KA): mechanizm działania oraz zastosowanie w terapii trądziku pospolitego, przebarwień skóry i trądziku różowatego –

Kwas azelainowy (KA): mechanizm działania oraz
zastosowanie w terapii tršdziku pospolitego, przebarwień
skóry i tršdziku różowatego

nr 4
(27)/lipiec-sierpień 2003

Kwas azelainowy (KA): mechanizm działania oraz
zastosowanie w terapii tršdziku pospolitego, przebarwień
skóry i tršdziku różowatego

Słowa kluczowe: kwas azelainowy, tršdzik pospolity,
ostuda, przebarwienia pozapalne, tršdzik różowaty

Badania mechanizmów działania kwasu azelainowego dostarczajš
najbardziej prawdopodobnego wyjaœnienia jego skutecznoœci w
różnorodnych schorzeniach skóry, obejmujšcych
tršdzik pospolity, przebarwienia (ostuda, przebarwienia pozapalne), a
ostatnio także tršdzik różowaty. Artykuł przedstawia w
skrócie przeglšd wiedzy na ten temat.

Azelaic acid (AzA: mechanism of action and use in treatment for acne
vulgaris, hyperpigmentation and rosacea

Key words: azelaic acid, acne vulgaris, melasma,
postinflamatory melanoderma, rosacea

Research into the mechanisms of action of azelaic acid provides the
most possible explanation for its efficacy in dissimilar skin disorders
including acne vulgaris, hyperpigmentation (melasma, postinflamatory
melanoderma) and recently rosacea. The articule revievs the knowledge
on this subject in brief.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku