Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Environ – nowoczesna koncepcja synergistycznego działania kosmeceutyków i promotorów przenikania transepidermalnego (cz. I) –

Environ - nowoczesna koncepcja synergistycznego
działania kosmeceutyków i promotorów przenikania
transepidermalnego (cz. I)

nr 4
(27)/lipiec-sierpień 2003

Environ - nowoczesna koncepcja synergistycznego
działania kosmeceutyków i promotorów przenikania
transepidermalnego (cz. I)

Słowa kluczowe: promotory, rewitalizacja
skóry

Zwiększenie efektywnoœci działania kosmeceutyków możemy
uzyskać, stosujšc techniki zmniejszajšce integralnoœć warstwy rogowej
naskórka. Do najbardziej znanych należy zastosowanie w
składzie kosmeceutyków tzw. promotorów
chemicznych (m.in. AHA, gliceryna, alkohol, mocznik); inne rodzaje
promotorów to: jonoforeza, sonoforeza oraz mikronakłuwanie
powierzchni skóry za pomocš urzšdzenia Roll-Cit kosmetyczny.

Dzięki zwiększeniu przepustowoœci warstwy rogowej możemy wprowadzić do
naskórka i skóry właœciwej substancje aktywne
majšce bezpoœredni wpływ na regenerację struktur komórkowych
(np. witamina A i jej pochodne) oraz substancje o silnym działaniu
przeciwrodnikowym (tokofenole, witamina C).

Dodatkowa technika stosowana w celu zwiększenia powyższych
efektów rewitalizujšcych polega na nakłuwaniu
skóry urzšdzeniem Roll-Cit medyczny. Celem tego zabiegu jest
indukcja kolagenu, jako następstwo procesów regenerujšcych,
w odpowiedzi na mikronakłuwanie górnych warstw
skóry.

Environ - a new concept of synergism by cosmoceutics and promotors in
transepidermal penetration (I)

Key words: promotors, rejuvenation

We can obtain a increased efficacy of cosmocetics using technics which
are decreasing integrity of epidermal horny layer. The best known
technics are: usage of chemical promotors (alpha hydroxy acids,
gly-cerine, alkohol, urea) in production of cosmoceutics; ionophoresis,
sonophoresis and microcenthesis of skin surface by device Roll-Cit.
Thanks to bigger flow of horny layer we can insert in skin and
epidermis active substances having a direct influence on regeneration
of cellular structures (vitamin A and her deriatives) and also
substances ac-ting like strong anti-oxidants (tocopferoles, vitamin C).

Additional technic being used to increase above revitilized effects is
skin microcenthesis by Roll-Cit. Collagen growth induction is a target
of this procedure. It is a consequence of regenerative process after
microcenthesis of upper skin layers.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku