Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zabiegi z zastosowaniem odsysania tkanki tłuszczowej (liposukcji) na podstawie doświadczeń własnych –

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Zabiegi z zastosowaniem odsysania tkanki tłuszczowej (liposukcji) na podstawie doświadczeń własnych

W pracy omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące
zabiegów z zastosowaniem odsysania tkanki tłuszczowej
(liposukcji) oraz przedstawiono własne doświadczenia w tym zakresie.
Liposukcja wykonywana jest w Oddziale Chirurgii Plastycznej Katedry i
Kliniki Dermatologii i Wenerologii A.M. we Wrocławiu od 1991 roku.
Zabieg stosowano w korekcjach zniekształceń sylwetki wynikających z
lokalnego przerostu tkanki tłuszczowej (64 przypadki), w usuwaniu
mnogich tłuszczaków (6 przypadków), w ginekomastii (5
przypadków), w nadmiernej potliwości pachowej (3 przypadki), w
jednym przypadku resztkowego naczyniaka limfatycznego, uzyskując
korzystne wyniki kosmetyczne i funkcjonalne. Omówiono zasady
przeszczepów autogennej tkanki tłuszczowej pobieranej za pomocą
urządzeń ssących oraz przedstawiono związane z nimi własne
doświadczenia. Odtwarzano z zastosowaniem przeszczepów tłuszczu
ubytki w przebiegu twardziny ograniczonej (4 przypadki), połowicznego
zaniku twarzy (1 przypadek), zmian pourazowych (2 przypadki),
zmarszczek i fałdów mimicznych twarzy (2 przypadki), a także
zapadniętych blizn potrądzikowych (2 przypadki), uzyskując częściową
poprawę. Sądzimy, że wprowadzenie zabiegów związanych z
liposukcją zwiększyło istotnie zakres możliwości leczenia
chirurgicznego wielu schorzeń.

Lipo-suction technique operations, according to own experience

Authors discuss the fundamental issues concerning surgical operations
with the use of lipo-suction and present their own experience in this
field. Lipo-suction is being performed in the Plastic Surgery Unit,
Department of Dermatology and Venereology, Medical Academy of Wrocław
since 1991. The body-contouring operations in the local fat overgrowth
(64 cases), multiple lipomas (6 cases), gynaecomastia (5 cases),
hyperhidrosis axillae (3 cases) and residual lymphangioma (1 case),
were performed with advantageous cosmetic and functional results. The
rules of autogenously fat transplants, obtained by aspiration were also
discussed and authors' own experiences were presented. The contour
defects in local sclerodermia (4 cases), hemi facial atrophy (1 case),
post-traumatic depressions (2 cases), wrinkles (2 cases), acne scars (2
cases) were reconstructed with partial improvement. According to
authors, the introduction of lipo-suction-related operations enlarged
considerably the possibilities of surgical treatment of numerous
diseases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku