Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena komfortu i kosmetycznego wyniku leczenia wybranych stanów przedrakowych skóry za pomocą 5% maści fluorouracylowej -

Ocena komfortu i kosmetycznego wyniku leczenia wybranych
stanów przedrakowych skóry za pomocš 5% maœci
fluorouracylowej

nr 5
(28)/wrzesień-paŸdziernik 2003

Ocena komfortu i kosmetycznego wyniku leczenia wybranych
stanów przedrakowych skóry za pomocš 5% maœci
fluorouracylowej

Słowa kluczowe: rogowacenie słoneczne, choroba Bowena,
5-fluorouracyl, komfort leczenia, efekt kosmetyczny

Rogowacenie słoneczne oraz rak przedinwazyjny to jedne z częœciej
występujšcych stanów przedrakowych skóry. Ogniska
chorobowe zlokalizowane sš zwykle w obrębie skóry głowy,
twarzy oraz grzbietów ršk, a więc w miejscach bardzo
istotnych z punktu widzenia estetyki efektu terapeutycznego. Optymalna
metoda leczenia powinna więc zapewniać nie tylko całkowity sukces
terapeutyczny, ale również powodować możliwie najmniejszy
defekt kosmetyczny.

Przedstawiono wyniki leczenia 38 przypadków rogowacenia
słonecznego i 6 przypadków choroby Bowena za pomocš 5% maœci
5-fluorouracylowej. We wszystkich przypadkach uzyskano ustšpienie
leczonych zmian i nie zanotowano nawrotu choroby w okresie do 12
miesięcy od rozpoczęcia leczenia. W ocenie pacjentów lek był
dobrze tolerowany, a uzyskany efekt kosmetyczny w pełni zadowalajšcy.

Evaluation of comfort and cosmetic result of treatment of selected
precancerous lesions with 5% 5-fluorouracil ointment

Key words: actinic keratosis, Bowen’s disease,
5-fluorouracil, comfort

of treatment, cosmetic result

Actinic keratosis and Bowen’s disease belong to the most
common precancerous lesions of the skin. The lesions are usually found
on the skin of scalp, face and back of the hands. These regions are
very important from aesthetic point of view. Optimal treatment should
therefore lead not only to therapeutic success but also cause the least
possible cosmetic defect.

This paper presents results of therapy of 38 cases of actinic keratosis
and 6 cases of Bowen’s disease with 5% 5-fluorouracil
ointment. In all cases a complete clinical regression of lesions was
observed with no clinical sign of recurrent process during 12 months of
follow-up. 5-fluorouracil ointment was well tolerated and cosmetic
result was completely satisfying.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku