Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dobór parametrów naświetlania naczyniaków płaskich przy zastosowaniu lasera KTP Corium 400 hgm -

Dobór parametrów naœwietlania
naczyniaków płaskich przy zastosowaniu lasera KTP Corium 400
hgm

nr 5
(28)/wrzesień-paŸdziernik 2003

Dobór parametrów naœwietlania
naczyniaków płaskich przy zastosowaniu lasera KTP Corium 400
hgm

Słowa kluczowe: naczyniak płaski, laseroterapia

Laseroterapia z zastosowaniem laserów KTP okazała się
skutecznš metodš leczenia naczyniaków płaskich. Przy użyciu
lasera Corium 400 hgm leczono 46 ognisk naevus flammeus oraz 15 angioma
planum. Zastosowano plamkę o œrednicy 1,5 mm, fluencję od 14,43 J/cm2
do 20,37 J/cm2, czas trwania impulsu 150 ms. Korzystne efekty uzyskano
w zmianach typu naevus flammeus po 3-5 sesjach. W żadnym przypadku nie
obserwowano trwałych skutków niepożšdanych.

Parameters establishing for superficial hemangiomas
treatment using the KTP laser Corium 400 hgm

Key words: port wine stain, laser therapy

Laser therapy using the KTP lasers has been proven to be an effective
method in the treatment of superficial hemangiomas. Forty six naevus
flammeus and 15 angioma planum were treated using Corium 400 hgm laser.
Spot size of 1,5 mm, fluences between 14,43 J/cm2 and 20,37 J/cm2 and a
150 ms impulse diuration were used. Beneficial results were adieved
after 3 to 5 session. In no case permanent side effects were noted.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku