Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Warunki powodzenia laserowej depilacji -

Warunki powodzenia laserowej depilacji

nr 5
(28)/wrzesień-paŸdziernik 2003

Warunki powodzenia laserowej depilacji

Słowa kluczowe: hirsutyzm, hiperandrogenizm, laserowa
depilacja

Laserowa depilacja jest nowoczesnš metodš trwałego usuwania zbędnego
owłosienia. Pozwala ona na redukcję owłosienia o 70-80% po kilku
zabiegach. Warunkiem skutecznoœci zabiegów depilacji jest
ich odpowiednia częstoœć, prawidłowa gęstoœć energii użyta podczas
zabiegu, a przede wszystkim odpowiednia diagnostyka
endokrynologiczno-ginekologiczna podczas kwalifikowania
pacjentów do zabiegu i wynikajšce z tego leczenie choroby
podstawowej.

W pracy omówiono warunki powodzenia zabiegu, ze
szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia pacjentek
dotkniętych hirsutyzmem. Praca zawiera również propozycję
postępowania diagnostycznego, które powinno być
przeprowadzane podczas kwalifikacji do zabiegów laserowej
depilacji, celem uzyskania optymalnych wyników.

The conditions of the succesfull laser depilation

Key words: hirsutismus, hyperandrogenism, laser
depilation

Nowadays the laser depilation is the famous method of the removal

of unwanted hair. Laser depilation allows to reduce unwaned hair

about 70-80% after the several treatments. In this paper we describe
the conditions of the success of this medical procedure. The
therapeutic success is dependent on the frequency of the laser
depilations, on the the power of energy used during the treatment, and
also on the suitable endocrinologic-ginecological diagnosis and
optionally the specialistic treatment.

In this paper we also propose the pattern of the diagnostic
questionnaire for the medical doctors who make laser depilation of the
women with hirsutismus.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku