Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Bezpośrednie i odległe skutki biologiczne działania promieniowania słonecznego na zdrową skórę

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Bezpośrednie i odległe efekty biologiczne działania promieniowania słonecznego na zdrową skórę

Promieniowanie słoneczne jest ważnym czynnikiem środowiskowym wpływającym na stan skóry. W pracy omówiono bezpośrednie
i odległe efekty działania tego promieniowania na zdrową skórę.
Omówiono właściwości różnych zakresów promieniowania UV i porównano fotobiologiczne różnice działania UVA, UVB i UVC. Przedstawiono bezpośrednie skutki działania UV, tj. rumień, opaleniznę i zmianę grubości skóry. Do odległych skutków działania promieniowania UV zaliczono słoneczne starzenie się skóry i nowotwory skóry. Omówiono kliniczne i histologiczne zmiany w przebiegu photoaging, a także przedstawiono przykłady zmian skórnych powstających w wyniku
długotrwałej ekspozycji słonecznej. Zaprezentowano kolejne etapy karcynogenezy posłonecznej, zwracając uwagę na procesy immunologiczne ułatwiające nowotworzenie.

Immediate and distant effects of the ultraviolet radiation on a healthy skin

The ultraviolet radiation is very important environmental factor for the skin. The immediate and distant effects of the UV radiation on the normal skin were described. UVA, UVB and UVC were compared and the characteristics of the different spectra were presented. Erythema, pigmentation and skin thickening were ranked to the immediate effects of UV radiation and photo aging and cancer stimulation were included to the distant effects. The clinical and histological signs of photo aging were described and the examples of specific sun induced skin changes were presented. Three steps of carcinogenesis were characterized together with the immunological pathways which facilitate this process.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku