Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Postępy w wypełnianiu tkanek miękkich w porównaniu z silikonem

Postępy w wypełnianiu tkanek miękkich w
porównaniu z silikonem

nr 6
(29)/listopad-grudzień 2003

Postępy w wypełnianiu tkanek miękkich w
porównaniu z silikonem

Słowa kluczowe: tkanki miękkie, kolagen, kwas
hialuronowy, silikon

W ostatnich latach zwiększyła się liczba i różnorodnoœć
substancji używanych do wypełniania tkanek miękkich oraz korekcji.
Należš do nich różne typy kolagenu, pochodne kolagenu takie
jak Isolagen(R), Dermalogen(R) i Autologen(R), produkty kwasu
hialuronowego, takie jak Restylane(R) i Perlane(R), oraz inne
materiały, takie jak płynny silikon, Artecoll(R) i Gore-Tex(R). Należy
podkreœlić, że jedynš substancjš, która precyzyjnie i w
sposób stały utrzymuje się w tkankach podczas i po
wypełnianiu i/lub korekcie tkanek miękkich jest zdegradowany medycznie
płynny silikon.

Po przebadaniu różnych typów wypełniaczy autorzy
tej pracy dokumentujš bezpieczeństwo, efektywnoœć i precyzję silikonu
oraz podkreœlajš fakt, że jest on jedynym permanentnym wypełniaczem, co
odróżnia go od pozostałych.

The Continuing Development of Soft Tissue Augmentation
As Compared to the Gold Standard: Silicone

Key words: soft tissue, collagen, hyaluronic acid, silicone

The variety of filler substances for the purpose of soft tissue
augmentation and correction has expanded greatly in the last several
years so that many more materials are now available. Some of these
substances include various types of collagen, collagen derivatives such
as Isolagen(R), Dermalogen(R) and Autologen(R), hyaluronic acid
products such as Restylane(R) and Perlane(R), and other materials such
as liquid silicone, Artecoll(R) and Gore-Tex(R). It should be noted
that the only filler substance that maintains precision and permanence
in augmenting and/or correcting soft tissue defects is medical-grade
liquid silicone.

While reviewing some of the filler types, this paper aims to further
document the safety, effectiveness and precision of silicone in
addition to highlighting the fact that its permanence is what
distinguishes it from other filler materials.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku