Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie peelingów chemicznych w leczeniu przebarwień skóry

Zastosowanie peelingów chemicznych w leczeniu
przebarwień skóry

nr 6
(29)/listopad-grudzień 2003

Zastosowanie peelingów chemicznych w leczeniu
przebarwień skóry

Słowa kluczowe: przebarwienia, złuszczanie chemiczne,
kwas glikolowy, TCA

Wstęp: Autorki omawiajš zastosowanie peelingów chemicznych,
powierzchownych i œrednio głębokich, przedstawiajš mechanizm działania
kwasu glikolowego oraz trójchlorooctowego.

Cel pracy: Wykazanie skutecznoœci leczenia przebarwoień
skóry peelingami chemicznymi.

Materiał i metody: Materiał obejmował 1705 osoby rasy kaukaskiej o
fototypie II i III wg Fitzpatricka. Do zabiegu peelingu kwalifikowano
pacjentów z rozpoznaniem ostudy, przebarwień pozapalnych,
plam soczewicowatych, poikilodermii Civatte'a, przebarwień
posłonecznych, phytodermatitis, berloque dermatitis, melanosis Riehli.
Do zabiegu przygotowywano ich zgodnie z tzw. programem medycznego
kondycjonowania skóry przez 4-6 tygodni. Zastosowano
peelingi: kwasem glikolowym, 15% i 20% TCA w 3 modyfikacjach oraz
łšczone (TCA 15% i 70%, kwas glikolowy 70% z następowym stosowaniem
TCA). Liczba zabiegów: od 1 do 4. Po zabiegu - ochrona
przeciw UV i rutynowe medyczne kondycjonowanie skóry.

Wyniki: W swoim materiale autorki nie stwierdziły niepowodzeń
terapeutycznych. W badanej grupie najlepsze efekty otrzymano stosujšc
zabieg chemabrazji kolorowej - ustšpienie przebarwień u 90,9%
pacjentów. Podstawowym problemem w utrzymaniu zadowalajšcych
efektów sš potencjalne nawroty przebarwień w tych samych
miejscach, dlatego też kluczowym jest dokładne wyjaœnienie pacjentom
zagadnienia profilaktyki nawrotów.

Application of chemical peels in the treatment of skin
hyperpigmentation

Key words: hyperpigmentation, chemical peels, glycolic
acid, TCA

Introduction: Authors describe the method of chemical peels, their
mechanism of action and effectiveness.

The aim of the study: To find out the effectiveness of chemical peels
in therapy of hyperpigmentation.

Material and methods: The group under study consisted of 1705 Caucasian
with II and III skin phototype according to Fitzpatrick scale. Patients
with diagnosis of melasma, postinflammatory hyperpigmentation, lentigo
solares, poikiloderma Civatte'a, phytodermatitis, berloque dermatitis,
melanosis Riehli were qualified to treatment. Patients were prepared to
peels according to medical rejuvenation program (4-6 weeks) and treated
by glycolic acid, 15% and 20% TCA (3 modifications) and combination of
peels (TCA 15% and 70%, 70% glycolic acid and TCA). After therapy the
skin was protected by UVA/UVB filters and medical rejuvenation program.

Results: There is no therapeutic failure in examined group of patients.
The best results authors achieved in patients treated by color
chemabrasion (90,9%). The basic problem in therapy of skin
hyperpigmentation was potential recurrence of the disease. The most
important was to inform the patients about the prophylaxis of relapse
of hyperpigmentation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku