Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Psychospołeczne skutki łysienia androgenowego męskiego

Psychospołeczne skutkiłysienia androgenowego męskiego

nr 6
(29)/listopad-grudzień 2003

Psychospołeczne skutkiłysienia androgenowego męskiego

Słowa kluczowe: łysienie androgenowe, jakoœć życia, skutki
psychospołeczne

Łysienie androgenowe jest jednym z najczęœciej spotykanych schorzeń
dermatologicznych. Występuje u blisko 50% dorosłych mężczyzn.
Współczesna medycyna dysponuje skutecznymi metodami leczenia
tego popularnego schorzenia. Chociaż łysienie uznawane jest za łagodnš
jednostkę chorobowš, powoduje u pacjentów rozmaite problemy
natury psychologicznej utrudniajšce im codzienneżycie.

Niniejszy artykuł omawia psychospołeczne aspekty łysienia androgenowego
u mężczyzn, jego etiopatogenezę oraz możliwoœci terapeutyczne - tj.
stosowanie miejscowo minoxidilu i doustnie finasterydu, łšcznie z
wykorzystaniem metod chirurgicznych - dzięki którym udaje
się wpływać na zwiększenie poczucia własnej wartoœci
pacjentów poprzez poprawę ich wyglšdu zewnętrznego.

Psychosocial effects of male baldness

Key words: androgenetic alopecia, quality of life, psychosocial effects

Androgenetic alopecia is one of the most frequent dermatological
conditions. It affects almost 50% of the sexually mature men, who are
increasing the number of dermatology consultation for this problem each
year because of the efficient medication available at present.

Although it is a biologically benign condition, it may cause profound
psychological alterations and can worsen the quality of life of the
individual.

The present article reviews the psychosocial aspects related to male
baldness, discussesits physiopathogenesis and shows how with the advent
of the notion of efficient prevention and drug therapy - topical
minoxidil and oral finasteride, and surgical techniques - physicians
can improve the auto-esteem of these individuals, when improving their
appearance and aimage.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku