Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie fotouszkodzeń skóry z zastosowaniem nieablacyjnego lasera barwnikowego N-Lite

Leczenie fotouszkodzeń skóry z zastosowaniem
nieablacyjnego lasera barwnikowego N-Lite

nr 1
(30)/styczeń-luty 2004

Leczenie fotouszkodzeń skóry z zastosowaniem
nieablacyjnego lasera barwnikowego N-Lite

Słowa kluczowe: fotouszkodzenia, laser pulsowo-barwnikowy

W ostatniej dekadzie obserwuje sie bardzo intensywny rozwój
metod walki z fotouszkodzeniami skóry.

Poprawa wyglšdu skóry twarzy, bez ingerencji w
naskórek i skórę wlaœciwš jest kluczowym aspektem
nieablacyjnego leczenia przy użyciu lasera N-Lite. Laser ten stymuluje
mikro-naczynia w skórze właœciwej przez żółtš
wišzkęœwiatła. W ten oto sposób zwiększa on produkcję
naturalnego kolagenu w miejscach gdzie jego produkcja znacznie się
zmniejszyła.

Leczenie składa sie z serii pięciu zabiegów, powtarzanych co
trzy miesiace. Wykonuje się go bez znieczulenia i pacjenci mogš
powrócić do regularnych zajęć tuż po zabiegu.

Non-ablative treatment of a photodamaged skin using
N-Lite laser

Key words: photodamaging, N-Lite laser

In the last decade, there have been a variaty of procedures developed
to reverse the damaging effects on the skin from exposure to sun-rays.

Improving the apperance of the skin without injury to the epidermis nor
dermis is a main hallmark of non-ablative therapy using N-Lite laser.
N-Lite is noninvasive method to improve the look and feel of the skin
without the pain and downtime associated with deep laser resurfacing or
chemical peels. Laser works by using yellow wevelengths, stimulating a
production of new, natural collagen growth in the areas where collagen
had been lost or reduced due to aging, therefore reducing wrinkles from
below the skin surface.

Treatment does not require local anasthesia, simply becouse there is no
pain associated with this procedure. Treatment can take as little as
one minute up to thirty minutes per treatment. Makeup or moisturizer
may be applied immediately after treatment and patients may return to
their normal activities including work and sports.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku