Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ kwasu glikolowego na strukturę i czynności bariery naskórkowej

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Wpływ kwasu glikolowego na strukturę i czynność bariery naskórkowej

W pracy omówiono wpływ kwasu glikolowego na budowę i czynność bariery naskórkowej. Kwasu glikolowy stosowany miejscowo w
różnych stężeniach stwarza możliwość precyzyjnego działania farmakokinetycznego na powierzchniowe i głębokie warstwy
naskórka oraz skórę. Działając na warstwę rogową, powoduje osłabienie kohezji korneocytów, powodując odklejenie się całych pokładów komórek warstwy rogowej, a także reguluje keratynizację, nie uszkadzając funkcji bariery naskórkowej. Wielokrotne ekspozycje skóry na kwas glikolowy mają bardzo korzystne na nie działanie, prowadząc do zwiększenia jej grubości o około 25% w mechanizmie stymulacji fibroblastów do zwiększonej produkcji kolagenu typu I i II oraz glikosoaminokwasów.

Glycolic acid influence on the structure and function of the epidermal barrier

In this paper the modification of structure and function of the epidermal barrier after glycolic acid application was discussed. Topical glycolic acid has various beneficial effects on epidermis and dermis. Levels of actions of glycolic acid depend on its concentration, pH and the method of application. Superficial peeling leads to detachment of the stratum corneum at its lowermost levels without impairment of epidermal barrier function. Glycolic acid prevents hyperkeratinization due to reduced corneocyte intercellular cohesion.
Application of low concentration of glycolic acid for several months increases skin thickness up to 25% due to production of dermal glycosoaminoglycans and other extra cellular matrix components such as type I and II collagen.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku