Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Efekt farmakologicznego działania związków chemicznych znajdujących zastosowanie w peelingach chemicznych

Efekt farmakologicznego działania zwišzków
chemicznych znajdujšcych zastosowanie w peelingach chemicznych

nr 1
(30)/styczeń-luty 2004

Efekt farmakologicznego działania zwišzków
chemicznych znajdujšcych zastosowanie w peelingach chemicznych

Słowa kluczowe: peeling chemiczny, efekt farmakologiczny, substancje
złuszczajšce

Peelingi chemiczne sš coraz szerzej stosowane w dermatologii
estetycznej. W ich wykonywaniu znajdujš zastosowanie zwišzki chemiczne
o właœciwoœciach złuszczajšcych: rezorcyna, fenol, kwas
trójchlorooctowy, alfa-hydroksykwasy, zwane inaczej kwasami
owocowymi, beta-hydroksykwasy Đ kwas salicylowy, wielohydroksykwasy Đ
glukonolakton i kwas laktobionowy, retinoidy i roztwór
Jessnera. W pracy omówiono efekty farmakologiczne działania
tych zwišzków w usuwaniu zmian chorobowych i wad
kosmetycznych.

A pharmacological effect of chemicals used in chemical
peelings

Key words: chemical peel, pharmacological effect, exfoliating agents

Chemical peels have become increasingly popular procedures in aesthetic
dermatology. Many exfoliating agents such as: resorcinol, phenol,
trichloroacetic acid, alpha-hydroxyacids, known as fruit acids,
beta-hydroxyacids Đ salicylic acid, polyhydroxyacids Đ gluconolactone
and lactobionic acid, retinols and Jessner's solution have been used
for chemical peels. The paper presents pharmacological effects of these
agents in removing pathological lesions and aesthetic defects of the
skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku