Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Inhibitory metaloproteinaz w trądziku różowatym

Inhibitory metaloproteinaz w tršdziku
różowatym

nr 1
(30)/styczeń-luty 2004

Inhibitory metaloproteinaz w tršdziku
różowatym

Słowa kluczowe: metaloproteinazy matrycowe, tkankowe inhibitory
metaloproteinaz (TIMPs), tršdzik różowaty, angiogeneza,
terapia anty-angiogenetyczna

Mimo cišgłego postępu wiedzy medycznej leczenie tršdziku
różowatego nadal stanowi problem zarówno dla
pacjentów, jak i dla leczšcych ich dermatologów.
Szczególnie wiele trudnoœci sprawia lekarzom opanowanie
występujšcego na skórze twarzy rumienia, który
stanowi poważny problem kosmetyczny i wpływa negatywnie na jakoœć życia
pacjentów.

Bioršc pod uwagę najnowsze doniesienia naukowe, możemy wnioskować, że w
leczeniu tršdziku różowatego należy położyć
szczególny nacisk na terapię ograniczajšcš zaburzenia
naczyniowe, leżšce u podłoża tej choroby. Preparaty kosmetyczne
zawierajšce substancje hamujšce proces angiogenezy (np. pochodne
retinolu) znalazły zastosowanie w leczeniu wczesnego okresu tršdziku
różowatego (fazy prerosacea) oraz w pielęgnacji
skóry po zakończeniu leczenia farmakologicznego.

Inhibitory metoloproteinaz (TIMPs) sš zwišzkami stosowanymi obecnie w
leczeniu onkologicznym (jako inhibitory angiogenezy) oraz w
kosmetologii, gdzie dotšd wykorzystywano je jako czynniki ograniczajšce
skutki procesu starzenia się skóry. Ze względu na
specyficzny mechanizm działania, TIMPs wydajš się być niezwykle
przydatne w terapii tršdziku różowatego. Zastosowanie w
recepturach kosmetycznych wycišgu z alg Macrocystis pyrifera,
stanowišcego naturalne Ÿródło TIMPs, spowodowało istotne
ograniczenie stopnia zaczerwienienia skóry u badanych
pacjentów. Badania takie przeprowadzono w Centrum Badawczym
Dr Irena Eris oraz w niezależnych oœrodkach badawczych.

Tissue inhibitors of metalloproteinases in rosacea

Key words: matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of
metalloproteinases (TIMPs), rosacea, angiogenesis, antiangiogenic
therapy

In spite of intensive development of medical knowledge, the rosacea
treatment still remains a problem not only for patients, but also for
their dermatologists. The most difficult is to cure the persistent face
redness which makes a big cosmetic problem and has negative impact on
patient's quality of life.

According to recent scientific reports, we can conclude, that we must
focus on antiangiogenic therapy. The dermocosmetics which contain
antiangiogenic factors (e.g. retinol and its derivatives) play an
important role in treatment of prerosacea and in skin care just after
pharmacological treatment of the disease.

The inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) are used in oncological
treatment (as angiogenesis inhibitors) and also in cosmetology as a
skin anti-aging factors. Taking into consideration the specific effect
of TIMPs they seem to be very useful in therapy of rosacea. The
application of an extract of algae Macrocystis pyrifera, the natural
source of TIMPs, in cosmetic formulations caused improvement in skin
redness of rosacea patients. It was shown in research studies conducted
at Centrum Badawcze Dr Irena Eris and in independent research
laboratories.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku