Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Możliwości zastosowania masy perłowej w dermatologii estetycznej

Możliwoœci zastosowania masy perłowej w dermatologii
estetycznej

nr 1
(30)/styczeń-luty 2004

Możliwoœci zastosowania masy perłowej w dermatologii
estetycznej

Słowa kluczowe: blizny, masa perłowa,

Wyglšd blizn różnego pochodzenia można korygować. Skuteczne
mogš być preparaty oparte na składnikach naturalnych. Masa perłowa
zawarta w kremach wpływa na stymulację tworzenia i fizjologicznej
czynnoœci fibroblastów skóry, co prowadzi do
zwiększenia produkcji macierzy międzykomórkowej
odpowiedzialnej za przyleganie komórek i ich regenerację
poprzez wpływ na włókna kolagenu. Chroni też
skórę przed promieniowaniem słonecznym, przyczyniajšc się do
spowalniania szkodliwych procesów oksydacyjnych i
powodowanych przez nie procesów patologicznych w obrębie
skóry.

Krem zawierajšcy masę perłowš zastosowano na 5 rodzajów
zmian skórnych o różnym czasie trwania. Były to
głównie przeroœnięte, keloidowe zmiany pooperacyjne (6 m-cy
do 5 lat), blizny pourazowe (5 m-cy do 20 lat), pooparzeniowe (3 i 20
lat), jak również rozstępy (5 i 8 lat) oraz zmiany w
przebiegu tršdziku. Krem stosowano przez 60 dni wmasowujšc go w
zmienionš skórę 2 razy dziennie. Aplikacja kremu
zawierajšcego masę perłowš wywołała zmiany w wyglšdzie blizn. Już po 30
dniach były one bardziej miękkie i jaœniejsze. Ustšpiły zgrubienia, a
barwa stała się zbliżona do naturalnego kolorytu skóry.
Badani stosowali krem chętnie, zwracajšc uwagę na jego przyjemnš
konsystencję, szybkie wchłanianie i dobrš tolerancję. Powyższe
doœwiadczenia dajš podstawę do stosowania badanego kremu u
osób z bliznami œwieżymi oraz starymi, niezależnie od
przyczyny ich powstania.

Potential applications of mother-of-pearl in aesthetic
dermatology

Key words: scars, mother-of-pearl

Appearance of scars of various origins can be corrected. Use of
preparations based on natural ingredients may prove effective in that
respect. Mother-of-pearl contained in the creams helps to stimulate
forming of the skin fibroblasts as well as their physiological
functions, leading to increased production of intercellular matrix
responsible for cells adjacency and their regeneration affecting the
collagen fibres. It also protects the skin from the influence of the
sun radiation by slowing down harmful oxidation resulting in
pathological processes in the dermis area.

The cream containing mother-of-pearl has been applied in five different
kinds of dermatological changes with various duration. These were
mainly the overgrown post-surgery keloid changes (6 months up to 5
years), injury cicatrices (5 months up to 20 years), burns and scald
scars (3 and 20 years), as well as stretch marks (5 and 8 years) and
lesions caused by acne. The cream has been applied for 60 days by
massaging it into the changed skin twice a day. Use of the cream
containing mother-of-pearl resulted in the improvement of scars
appearance. After only 30 days they became softer and lighter. The
swellings vanished and the shade reminded more of the natural skin
tone. The tested patients used the cream willingly, pointing out its
pleasant texture, fast rate of absorption and good tolerance. The above
experiments support application of the Mother-of-Pearl Cream by people
with scars formed on both new and old wounds, regardless of their
origins.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku