Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ablacyjne i nieablacyjne metody fotoodmładzania skóry

Ablacyjne i nieablacyjne metody fotoodmładzania
skóry

nr 2
(31)/marzec-kwiecień 2004

Ablacyjne i nieablacyjne metody fotoodmładzania
skóry

Słowa kluczowe: odmładzanie skóry,
wygładzanie zmarszczek, metody ablacyjne, nieablacyjne, lasery, zabiegi
IPL, ELOS, LHE, zmarszczki, zmiany naczyniowe, przebarwienia

Walka ze skutkami starzenia się skóry stanowi podstawowy
problem dermatologii estetycznej. W ostatnich latach coraz większš
popularnoœć zyskujš metody wygładzania zmarszczek za pomocš urzšdzeń
laserowych i nielaserowych Ÿródeł œwiatła. W zabiegach
fofoodmładzania wykorzystuje się metody ablacyjne i nieablacyjne. W
metodzie ablacyjnej dochodzi do odparowania naskórka i
górnych warstw skóry, a także do płytszego lub
głębszego uszkodzenia termicznego skóry. Mimo iż metoda ta
jest bardzo skuteczna, do przeprowadzenia zabiegu konieczne jest
znieczulenie ogólne i specjalistyczna opieka pooperacyjna, a
czas gojenia jest bardzo długi.

Rozwijajšce się w ostatnich latach techniki nieablacyjne indukujš
termiczne uszkodzenie skóry w celu stymulacji syntezy
kolagenu, bez uszkadzania naskórka. Metody nieablacyjne nie
wymagajš rekonwalescencji po zabiegu i nie stwarzajš ryzyka żadnych
powikłań. W zależnoœci od rodzaju urzšdzenia, mogš one oddziaływać na
różne elementy słonecznego starzenia się skóry:
drobne zmarszczki, nierównoœci, zmiany naczyniowe,
przebarwienia.

W artykule przedstawiono wybrane metody ablacyjne (lasery CO2 i Er:YAG)
i nieablacyjne (lasery Nd:YAG i barwnikowy, IPL, ELOS).

Opisano również nowš technologię LHE i przedstawiono wyniki
kliniczne u pacjentek po serii zabiegów przeprowadzonych za
pomocš tego urzšdzenia.

Ablative and non-ablative techniques of skin rejuvanation

Key words: skin rejuvenation, ablative resurfacing, nonablative
resurfacing, laser, IPL, ELOS, LHE treatment, rhytids, vascular lesion,
hyperpigmentation

The main problem of aesthetic medicine is the fight with skin aging. In
the last years the most popular method becomes facial resurfacing with
lasers and various light sources. There are the ablative and
nonablative procedures of skin rejuvenation. Ablative skin resurfacing
removes the epidermis and upper dermis and causes the thermal injury of
the skin. Although this method is very effective, it often requires
general anesthesia as well as significant postoperative care and an
extended healing time.

Nonablative resurfacing is a recently evolving technique in which
epidermal integrity is preserved while the dermis is thermally injured
to stimulate collagen synthesis and induce remodeling. Nonablative
procedures entail minimal or none convalescence and pose essentially no
risk of permanent complications. Depending on the modality used,
nonablative skin rejuvenation can reverse signs of photo-damaged skin
such as fine wrinkles, skin roughness, vascular lesions and pigmentary
irregularities.

In the article we present some ablative (with lasers CO2 and Er:YAG)
and non-

ablative procedures of skin rejuvenation (Nd:YAG lasers and flashlamp
pumped pulsed dye laser - PDL or intensed pulsed light sources - IPL
and new technology: electro optical synergy - ELOS).

In our paper we also describe pulsed light and heat energy (LHE) skin
rejuvenation system. We also present the clinical results of our
patients treated with LHE devices.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku