Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Poprawa jakości skóry poprzez akwapresurę - metoda DIVA

Poprawa jakoœci skóry poprzez akwapresurę -
DIVA

nr 2
(31)/marzec-kwiecień 2004

Poprawa jakoœci skóry poprzez akwapresurę -
DIVA

Nowa, innowacyjna i złożona technika poprawiajšca
jakoœć skóry i odmładzajšca jš jest już dostępna dla
pacjentów. Założeniem metody jest powierzchowna abrazja
warstwy rogowej naskórka za pomocš pudru otrzymywanego z
pestek owocowych, po której skórę poddaje się
działaniu bardzo silnych mikrojetów wodnych (używana woda
zawiera również antyoksydanty, czynniki nawilżajšce i inne
składniki). Biopsja skóry i studia kliniczne wykazujš
poprawę jakoœci skóry udowadniajšc, że nie jest konieczne
uszkadzanie skóry, aby doprowadzić do jej poprawy.

Dermal Improvement via Aquapressure - DIVA Protocol

A new and innovative combined technique is now
available to improve the skin texture and rejuvenate the skin. The
principle involves a very superficial abrasion of the stratum corneum
with fruit pit powder followed by projection of a very po-werful
microjet of water containing active principles including antioxidants,
moisturizing agents, and other ingredients. Biopsies and clinical
studies show improvement in the skin, proving that it is not necessary
to create a dermal wound to obtain dermal modification.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku