Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wykorzystanie izotretinoiny w leczeniu trądziku pospolitego

Wykorzystanie izotretinoiny w leczeniu tršdziku
pospolitego

nr 3
(32)/maj-czerwiec 2004

Wykorzystanie izotretinoiny w leczeniu tršdziku
pospolitego

Słowa kluczowe: tršdzik, izotretinoina, leczenie,
objawy uboczne

Praca przedstawia wyniki zastosowania izotretinoiny w terapii
różnych postaci tršdziku pospolitego.

Materiał i metody: 232 badanych (136 kobiet, 96 mężczyzn), leczono
izotretinoinš z powodu różnych postaci tršdziku. Wszyscy
byli uprzednio leczeni antybiotykami od 1 miesišca do 2 lat. Wszystkie
pacjentki w wieku od 13 do 45 lat otrzymywały doustne œrodki
antykoncepcyjne. Poczštkowa dawka izotretinoiny wynosiła 0,5 mg/kg/dobę
u 177 pacjentów, 1 mg/kg/dobę u 25, oraz 0,2-0,3 mg/kg/dobę
u 32 osób. Dawkę dziennš modyfikowano w czasie trwania
kuracji, dšżšc do uzyskania dawki całkowitej 120 mg/kg m.c.

Wyniki: Nawroty wystšpiły w 88 przypadkach, z czego w 34 wymagały
ponownego leczenia izotretinoinš. W pozostałych przypadkach konieczne
okazało się leczenie miejscowe - 17 osób, lub skojarzone
(doustna antybiotykoterapia + leczenie miejscowe) - 37 osób.
U 2 pacjentów przerwano leczenie z powodu braku poprawy, u
15 - z powodu objawów niepożšdanych, a u 5 - z innych
przyczyn. Kuracja trwała od 4 do 74 tygodni. U 128 osób
obserwowano minimum 2-letni okres remisji. Po uzyskaniu stanu
bezobjawowego 28 pacjentów nie zgłosiło się do kontroli.
Wœród objawów niepożšdanych najczęœciej
występowały: złuszczanie i suchoœć warg (94%), zajady (18%), retinoid
dermatitis (16%) i wzrost poziomu trójglicerydów
ponad normę (17%) oraz, u niewielkiej liczby pacjentów,
wypadanie włosów, zapalenie spojówek, krwawienia
z nosa, nadmierna urażalnoœć skóry, perionychia,
bóle głowy, mięœni i stawów, wymioty, ziarniniak
wału paznokcia. Wszystkie objawy ustšpiły po zakończeniu przyjmowania
leku.

Wnioski: Terapia izotretinoinš doustnie jest najskuteczniejszš ze
znanych metod, zwłaszcza w ciężkich postaciach tršdziku. Objawy uboczne
pojawiajšce się w trakcie kuracji sš najczęœciej przemijajšce i nie
wymagajš odstawienia leku.

Isotretinoine in treatment of acne vulgaris

Key words: acne, isotretinoine, treatment, side effects

This paper shows resultats of Isotretinoine therapy in different forms
of acne vulgaris.

Material and methods: 232 (136 females and 96 males) were treated
becuase of different types of acne: all of them - with systemic
antibiotics (in peroid of 1 month - 2 years) without complete success.
Oral contraceptives were admi-nistered to all female patients. The dose
of Isotretinoine was: 0.5 mg/kg b.m. in case of 177 patients, 1 mg/kg
in case of 25 patients, 0.2-0.3 mg/kg in 32 cases. That dose was
modified during treatment but total one was 120 mg/kg.

Results: The period without symptoms of acne lasting 2 years was
observed in 128 cases. 88 patients had relapse of disease (12-24 months
after end of treatment) and isotretinoine course was repeated in 34
cases. Systemic and/or to-pical treatment with antibiotics was
effective in all other cases. Isotretinoine was discontinued because
lack of improvement in 2 cases, because of side effects in 15 cases and
because of other reasons in 5 cases. Relevant observation was
impossible in 28 cases. Dryness of lips and mucosa (94% of patients),
perleche (18%), high blood level of triglycerydes (17%), retinoid
dermatitis (16%) were observed as the most often side effects.
Hairloss, epistaxis, perionychia, peryo-nychium granuloma,
hypersensitivity of skin, headache, pain in muscles appeared not so
often. All side effects resolved after completion of treatment.

Conclusions: Isotretinoine therapy is the most effective, comparison to
other therapies, especially in severe types of acne. Side effects,
which have appeared during therapy, are not dangerous. The
discontinuation of treatment mostly is not necessary.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku