Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rozstępy skóry - etiopatogeneza, obraz kliniczny oraz nowoczesne metody leczenia

Rozstępy skóry - etiopatogeneza, obraz
kliniczny oraz nowoczesne metody leczenia

nr 3
(32)/maj-czerwiec 2004

Rozstępy skóry - etiopatogeneza, obraz
kliniczny oraz nowoczesne metody leczenia

Słowa kluczowe: rozstępy, etiopatogeneza, leczenie,
profilaktyka

W pracy przedstawiono współczesne poglšdy na etiopatogenezę
rozstępów skóry oraz omówiono
nowoczesne metody leczenia i profilaktyki. W częœci poœwięconej metodom
leczenia położono nacisk na zastosowanie zewnętrzne tretinoiny,
peelingów chemicznych (70% kwasu glikolowego i 35% kwasu
trójchlorooctowego), mikrodermabrazji oraz
laserów (pulsacyjnego barwnikowego, CO2, excimerowego i
CuBr). W dalszej częœci artykułu omówiono najczęœciej
stosowane składniki kremów zalecanych w profilaktyce
rozstępów.

Leczenie rozstępów jest trudne i wymaga kojarzenia
rozmaitych metod terapeutycznych, a jego efekty nadal nie zawsze
satysfakcjonujš zarówno pacjenta, jak i lekarza.

Stretch marks - ethiopathogenesis, clinical picture and latest methods
of treatment

Key words: stretch marks, ethiopathogenesis, treatment,
prevention

The contemporary views concerning pathogenesis of stretch marks and
up-to-date methods of treatment and prevention were presented in this
paper. In the part concerning methods of treatment, the main emphasis
was laid on the use of topical tretinoin,chemical peels (70% glycolic
acid peel and 35% trichloroacetic acid peel), microdermabrasion and
lasers (pulse color, CO2, excimer and CuBr laser). In the further past
of the article the most often used components of creams recomended in
prevention of the stretch marks were presented.

Stretch marks require combined treatment methods, effects of wich are
not always satysfactory both for the patient and for the doctor.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku