Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena przeciwcellulitowego działania preparatów na bazie wyciągów borowinowych

Ocena przeciwcellulitowego działania
preparatów na bazie wycišgów borowinowych

nr 3
(32)/maj-czerwiec 2004

Ocena przeciwcellulitowego działania
preparatów na bazie wycišgów borowinowych

Słowa kluczowe: cellulite, kosmetyki przeciwcellulitowe

Wstęp: Patogeneza cellulite pozostaje niejasna. Sugerowanych jest wiele
metod leczniczych, głównie miejscowych.

Materiał i metody: Prezentowane badania zaplanowano w celu oceny
antycellulitowego działania nowych kosmetyków. 70 kobiet z
cellulite, w wieku od 20 do 58 lat, zakwalifikowano do 8-tygodniowego
leczenia. Oceny jego skutecznoœci dokonywano w oparciu o ocenę badaczy
i pacjentów oraz pomiary antropometryczne i USG (20 MHz)
skóry przed i po kuracji. Pacjentki podzielono na 5 grup, w
zależnoœci od stosowanych preparatów.

Wyniki: Na podstawie badań wykazano, że kosmetyki na bazie
wycišgów borowinowych zmniejszały cellulite u 33-60%
badanych w ocenie subiektywnej w poszczególnych grupach oraz
odpowiednio u 11-27% pacjentek w oparciu o badanie USG. U wszystkich
pacjenek stwierdzono objaw sonograficzny wskazujšcy na cellulite -
wnikanie zrazików tłuszczowych do skóry
właœciwej.

Wnioski: W wyniku zastosowaia preparatów na bazie
wycišgów borowinowych uzyskano zmniejszenie nasilenia
cellulite u około połowy pacjentek. Najlepszym okazało się serum do
stosowania na ciało. Metoda ultrasonograficzna 20 MHz pozwala na
obiektywne monitorowanie pewnych parametrów cellulite.

Efficacy evaluation of anti-cellulite activity of
cosmetics containing mud-extractions

Key words: cellulite, anti-cellulite cosmetics

Background: Pathogenesis of cellulite is up to date unclear. Many
treatments, mainly topical ones, were proposed.

Material and methods: The present study was designed to evaluate the
anti-cellulite activity of new cosmetics. 70 women aged 20-58 with
cellulite were enrolled to the 8 weeks study. The following assessments
were made: investigator's and patient's self-assessments of pre- and
post-treatment status of cellulite, antropometric measures and USG (20
MHz) of the skin before and after therapy. Patients were divided into 5
groups based on kind of used cosmetics.

Results: The results suggested that studied anti-cellulite cosmetics
had an effect on cellulite in 33-60% of patients in subjective
assessment in each group and in 11-27% of patients in sonographic
result. Ultrasound (20 MHz) of the skin before treatment revealed a
sonographic phenomenon of cellulite - extrusion of underlying adipose
tissue into the dermis in all patients.

Conclusions: Anti-cellulite cosmetics containing mud-extractions
improved a cellulite in about 50% of patients. Serum was the best of
tested cosmetics. Ultrasound (20 MHz) of the skin is useful for
monitoring of some cellulite signs.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku