Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności, tolerancji i właściwości kosmetycznych kremu Rosalgin®, zawierającego połączenie retinolu z tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz

Ocena skutecznoœci, tolerancji i właœciwoœci
kosmetycznych kremu Rosalgin®, zawierajšcego połšczenie
retinolu z tkankowymi inhibitorami metaloproteina

nr 3
(32)/maj-czerwiec 2004

Ocena skutecznoœci, tolerancji i właœciwoœci
kosmetycznych kremu Rosalgin®, zawierajšcego połšczenie
retinolu z tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz

Słowa kluczowe: inhibitory metaloproteinaz, retinol,
tršdzik różowaty

Tršdzik różowaty jest najczęstszš przyczynš zaczerwienienia
skóry twarzy. Zmiany skórne o charakterze
rumienia występujšce na twarzy wywołujš bardzo niekorzystny efekt
wizualny. Z obserwacji wynika, że problemy takie wpływajš negatywnie na
jakoœć życia chorych.

Skóra twarzy w stadium prerosacea i w poczštkowym stadium
zmian zapalnych wymaga szczególnego postępowania
pielęgnacyjnego. Bardzo istotne jest stosowanie odpowiednich
kosmetyków, które powinny chronić przed
niekorzystnym działaniem czynników œrodowiskowych, a zarazem
aktywnie oddziaływać na wewnętrzne struktury skóry,
przywracajšc ich właœciwe funkcjonowanie.

W artykule przedstawiono wyniki badania oceniajšcego skutecznoœć,
tolerancję oraz właœciwoœci kosmetyczne kremu Rosalgin®,
zawierajšcego połšczenie retinolu i wycišgu z alg Macrocystis pyrifera,
będšcego naturalnym Ÿródłem inhibitorów
metaloproteinaz. Badanie przeprowadzono w grupie 32
pacjentów ze zmianami rumieniowymi na skórze
twarzy. Pacjenci stosowali badany preparat dwa razy dziennie przez
okres 12 tygodni; w tym czasie obserwowano stopniowe zmniejszanie się
zaczerwienienia skóry twarzy oraz ustępowanie
objawów stanu zapalnego. Różnice pomiędzy
stopniem nasilenia rumienia przed i w trakcie stosowania kremu były
statystycznie istotne.

The assessment of efficacy, tolerability and cosmetic features of
Rosalgin® cream containing complex of retinol and tissue
inhibitors of matrix metalloproteinases

Key words: tissue matrix metalloproteinases inhibitors,
retinol, rosacea

Rosacea is the most common reason of face skin redness. Face redness
and couperoses can cause very negative visual effect and influent on
patients' quality of life. The skin with prerosacea and early
inflammatory lesions requires special skin care.

The very important is to use appropriate cosmetics, which can defend
the skin against bad environmental factors and also can restore the
normal functions of the skin. In this article we present the study on
efficacy, tolerance and cosmetic properties of Rosalgin® -
cream containing two active ingredients: retinol and inhibitors of
matrix metalloproteinases (from Macrocystis pyrifera - algae extract).

The study was conducted in the population of 32 patients with early
stage of rosacea. The patients used this cream on the face twice a day
for 12 weeks. During this period we can observe gradual diminution of
face redness and vanishing of inflammatory symptoms. The differences
between grades of face redness before and during the research period
was statistically significant.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku