Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena metod usuwania zbędnego owłosienia

nr 4 (4)/październik-listopad 1999

Ocena metod usuwania zbędnego owłosienia

Artykuł jest przeglądem dostępnych obecnie różnych metod usuwania zbędnego owłosienia, a w tym także najnowszych technik
laserowych i wykorzystujących nielaserowe źródła światła.

Evaluation of Hair Removal Methods

This article reviews the different methods of hair removal currently available, including the newly developed laser-assisted techniques and techniques using no coherent light sources.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku